Hvordan skaffe seg en mentor

Hei og velkommen tilbake til min studentblogg! I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hvorfor og hvordan man kan skaffe seg en mentor. For å få en bredere forståelse over hvordan man skaffer seg en mentor har jeg tatt et kurs som heter «first round». Dette kurset handler om hvordan man kan bygge et nettverk, noe som er viktig å kunne i arbeidslivet. 

LinkedIn

LinkedIn er en veletablert plattform som er kjent for å samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser. LinkedIn er et godt eksempel på en plattform hvor man kan skaffe seg et nettverk over hele verden. I arbeidslivet er det svært viktig å ha et godt nettverk, da det kan gi deg som person mange muligheter. I tillegg vil det være enklere å komme i kontakt med potensielle arbeidsgivere, noe som gjør det enklere å søke jobber. Som sagt er det svært nyttig å bygge et nettverk, men hvordan gjør man det?

Start networking – first round 

I kurset «first round» er det 8 moduler som må gjennomføres. Dette inkluderer at du får en gjennomgang av hensiktsmessige verktøy som senere kan anvendes i arbeidslivet. Videre skal vi gjennomgå de ulike modulene hver for seg. 

Din profesjonelle identitet: Det første steget i kurset tar for seg hvem du er som student. Selv om man er ferdig utdannet betyr ikke det nødvendigvis at en føler seg trygg i arbeidslivet. Som student vil man i større grad tilnærme seg teoretisk læring og det kan oppleves forvirrende å skulle anvende det man har lært i praksis. Etter hvert som man får mer erfaring innenfor det profesjonelle arbeidslivet vil identiteten vokse og det er viktig å være trygg i rollen sin. Kurset trekker frem fem essensielle kvaliteter som en bør ha for å oppsøke hjelp fra andre profesjonelle aktører. De fem kvalitetene er følgende:

Empati: Denne kvaliteten handler om å kunne se ting fra andres perspektiv. I arbeidslivet vil man møte på mange ulike mennesker, noe som gjør det veldig viktig å kunne se ting fra andres «point of view». 

Nysgjerrighet: Går ut på å vise at du er nysgjerrig på bedriften/ personen.

Takknemlighet: Når noen gir deg tid og innsikt er det viktig å vise takknemlighet. 

Relevansen: Forklar hvorfor samtalen er nyttig.

Respekt: Den gylne regel – behandle andre sånn som du selv ønsker å bli behandlet. 

Hvordan finne en mentor på LinkedIn: For å finne en mentor på LinkedIn er man nødt til å opprette en profil. Når dette er gjort er det mulig å komme i kontakt med mennesker over hele verden. På LinkedIn er det mulig å spesifisere søket, slik at du enkelt kan komme i kontakt med mennesker i den bransjen du ønsker å jobbe i. På plattformen er det tre ulike måter du kan bruke for å komme i kontakt med andre mennesker. 

Perfect overlap: Er når du identifiserer deg med noen fra samme skole eller linje. 

Great overlap: Et eksempel på «great overlap» er hvis man finner noen som har gått på samme skole som deg. Personen trenger ikke å ha studert det samme som deg, men gjerne noe lignende. 

Similiarites: Dette kan for eksempel være at du har noe til felles med personer i bedriften du ønsker å jobbe for. Det kan for eksempel være at personen har gått på samme skole som deg. 

Hvordan ta kontakt gjennom LinkedIn: I kurset fikk vi en bedre forståelse over hva som er forskjellene mellom LinkedIn og E-mail. I utgangspunktet er LinkedIn en bedre plattform for å knytte profesjonelle kontakter, da man noenlunde allerede har en «digital CV» på LinkedIn. Dette gjør det enklere å synliggjøre erfaring, kompetanse og referanser. På den andre siden ser vi at E-mail fungerer mer som en kommunikasjon plattform hvor man utveksler informasjon med eksisterende kontakter, som for eksempel mellom kollegaer. 

Koordinering: Mange har ofte en travel arbeidsdag, noe som gjør at de har lite tid til overs. Av den grunn er det viktig å gjøre kommunikasjonsprosessen enkel. Det vil si at man ikke bør skrive lange eller uspesifiserte meldinger. Et tips er å skrive kort og konkret slik at man får et raskt svar tilbake. 

Modulene 5, 6 og 7 går inn i hverandre: 

De tre siste modulene går ut på å styre samtalen, gi informasjon om deg selv og stille forberedt. Vi deler styringsfasen inn i fire ulike deler: Start, introduksjon, spørsmål og avslutning. Det er viktig å være forberedt og man kan for eksempel skrive ned spørsmål på forhånd. I tillegg er det viktig å fremheve fem punkter når du skal fortelle om deg selv – fortell litt om deg selv, skills og interesser, din erfaring så langt i arbeidslivet, hvor du er i dag og hva du ønsker å oppnå i fremtiden. Når man skal spørre mentor om spørsmålene bør de deles inn i «main, second og third». 

 • Main: Handler om deres reise, og hvilke hindringer de har møtt på frem til i dag, samt hvorfor de har tatt valgene som har ført dem dit de er i dag. 
 • Second: Handler om hvordan skills de har og deres karriere, samt informasjon om bedriften. 
 • Third: Handler om råd, som for eksempel hvilke råd de ønsker å gi videre og hvilke muligheter du kan ha, samt eventuelle anbefalinger de kan gi deg.

8. Skape langsiktige relasjoner

I arbeidslivet er det viktig å skape langsiktige relasjoner, spesielt hvis man ønsker å bygge et solid nettverk. Det er viktig å opprettholde kontakten med mentor, slik at man fortsatt kan få veiledning. For å vise mentor at du setter pris på hjelpen kan du for eksempel sende en mail for å vise din takknemlighet. Det er også mulig å forhøre deg om det er mulig å spørre mentor om det er mulig å ta kontakt ved senere anledninger. På den måten vil personen føle seg verdsatt og det vil være enklere å ta kontakt senere. 

Konklusjon

Alt i alt var kurset utrolig lærerikt og spennende. Etter å ha tatt kursert ser jeg definitivt nytten av å ha en mentor. I tillegg vil jeg bli flinkere på å bruke LinkedIn, slik at jeg selv kan komme i kontakt med andre personer. 

Kildeliste:

https://first-round.teachable.com

Influencer marketing

Blogginnlegg – 1: Sammendrag om influencer marketing 

Hei og velkommen til min studentblogg! I dagens innlegg skal jeg skrive et sammendrag om influencer marketing. Influencer marketing går ut på å bruke «online påvirkere» til å markedsføre for produkter eller tjenester. Bedrifter bruker ofte influencere for å påvirke forbrukere til å kjøpe. Influenserene, eller «påvirkerne» har en enorm innflytelse innen sitt felt, og influenser marketing har blitt større enn noen gang. Likevel er det forutsatt at det kan influencer marketing utfordrende å drive med influencer marketing. Videre skal vi se nærmere på hvorfor det kan være komplekst å anvende influencer marketing. 

I prinsippet er influencer marketing et virkemiddel for å få ut positive omtaler om bedritens produkter eller tjenester. I følge (What will influencer marketing look like in 2021, Kristen Baker) viser det seg at hele 80% av markedsførere syntes at influenser marketing fungerer effetkivt, og 89% sier at det fungerer like godt, om ikke bedre enn andre markedsføringskanaler. Likevel er det noen utfordringer ved influencer marketing som bør tas hensyn til. 

Utilizing Influencer Marketing to Deliver Awesome Customer Experience - the Definitive Guide | CommBox (BumpYard)
Influencer Marketing Strategy Won't Work Without This One Key Ingredient

Bildet hentet HER:

 1. Hvordan finne influencere
 • For at markedsføringen skal skape gode resultater er det viktig å identifisere hvilken influencer det vil være lønnsomt å samarbeide med. Den enkleste måten å finne potensielle samarbeidspartnere på er ved hjelp av Google, eller hvilken som helst søkemotor. Dette er som følge av at potensielle influencere allerede lager innhold innenfor bedriftens felt. 
 • En annen måte å finne influencere på er å bruke sosiale medier som for eksempel Instagram, TikTok osv. Det å undersøke tilstedeværelsen til influencere på sosiale kanaler er en god måte å lære mer om dem. 
 • En enklere metode å finne influencere på er å bruke profesjonelt og personlig nettverk for å få referanser. Dette kan for eksempel være å spørre bekjente om de har samarbeidet med noen influencere som deler innhold som er kompatibelt med merkevaren. 
 • Det å lese blogger eller relevante artikler kan være en effektiv måte å finne influencere på. Dette kan eksempelvis være artikler om et spesifikt tema, som oppsummerer en rekke aktuelle influencere som bedriften kan tilnærme seg. 
 • Dersom bedriften ønsker å samarbeide med en større influencer kan det være hensiktsmessig å bruke byråer eller agenter. Det å inngå et samarbeid gjennom et byrå er positivt for begge parter, da det er profesjonelle aktører involvert. 

2. Velge de riktige influencerne 

Bedrifter bør samarbeide med influencere som har optimal rekkevidde, engasjement og publikumsdemografi. Det vil si at influenceren sin publikumsdemografi bør være i tråd med bedriftens målgruppe. I tillegg er det viktig å ta hensyn til kvantitative beregninger som for eksempel antall følgere og lignende. Det å velge riktig influencer kan være svært utfordrende. Dette kan være utfordringer som at «influenceren» har falske følgere eller at algoritmene forandres (Mediakix, 2019). Videre skal vi se nærmere på ulike typer influencere en bedrift kan samarbeide med. 

 • Mikroinfluencere finnes på en rekke kanaler og er personer som har mellom 100 – 100 000 følgere (Social media influencers: mega, macro, micro or nano, Kaya Ismail). For bedrifter med et begrenset budsjett kan det være svært lønnsomt å samarbeide med mikroinfluencere. 
 • Det er mange måter å jobbe med kjendisinfluencere på. Det kan for eksempel være gjennom sosiale medier, annonser, TV – reklamer, blogger og lignende. Dersom bedriften er veletablert i markedet og har en stor lansering vil det være lønnsomt å samarbeide med kjendisinfluencere. Et samarbeid med kjendisinfluencere er svært kostbart, men til gjengjeld når man ut til en stor målgruppe. 
 • Når man skal markedsføre for noe gjennom digitale plattformer som Instagram, YouTube eller TikTok kan det være lurt å samarbeide med sosiale medier influencere. Disse influencerene har gjerne tusenvis av følgere på sosiale plattformer og de har en stor påvirkning innenfor sin målgruppe. Samarbeidet går ofte ut på at influenceren legger ut innhold som promoterer produktene eller tjenestene til bedriften. 

3. Hvordan planlegge en influencer markedsføringsstrategi

 • Det første man bør gjøre er å identifisere målene og målgruppen. Dette vil gjøre det enklere å vite hvilke influencere man skal tilnærme
 • seg. 
 • Når man har satt et mål er det viktig å sette et budsjett for markedsføringen. Budsjettet bør inkludere hvor mye penger som skal brukes, og hva bedriften forventer å få tilbake i form av salg (NDLA, 2020). 
 • Når de grunnleggende trinnene er på plass, er det på tide å komme i kontakt med den potensielle influenseren. Dette kan for eksempel være gjennom email eller DM. 
 • Når samarbeidet er gjennomført er det viktig å måle resultatene. Dette gjør det enklere å vite om man bør samarbeide med influenceren i fremtiden. 

Utilizing Influencer Marketing to Deliver Awesome Customer Experience - the Definitive Guide | CommBox (BumpYard)

Bilde hentet HER: 

Det viktigste oppsummert:

Tradisjonelle markedsføringskanaler begynner mer eller mindre å forsvinne, og det som fungerte for 5-10 år siden fungerer ikke på samme måte i dag. Internett og sosiale medier har ført til at vi er nødt til å anvende nye måter å markedsføre på. Digital markedsføring har hatt en enorm utvikling de siste årene, og har skapt nye og mer effektive måter å markedsføre på. Influencer marketing blir stadig mer populært blant bedrifter og anses å være en effektiv måte å markedsføre på. Mye av dette kan forklares gjennom at influencere blir sett på som autoritære personer, noe som gjør at forbrukere lett blir påvirket av hva influencere reklamerer for. Likevel må man investere mye tid for å finne den riktige influenceren, slik at innholdet appellerer til riktig målgruppe. I tillegg må man sette av en del penger til å kjøre kampanjer og lignende med influenceren. En undersøkelse fra blog.hubspot viser blant annet følgende om influencer marketing: 

 • 71% sier at trafikken fra influencer marketing er bedre enn andre kanaler. 
 • Hele 49% av forbrukere er avhengige av anbefalinger for sine kjøpsbeslutninger.
 • 60% av forbrukere sier de har blitt påvirket av en anbefaling når de handler.

For bedrifter åpner dette mange muligheter. Det er blant annet enklere å synliggjøre seg på digitale plattformer, man når ut til en større målgruppe osv. I tillegg er det rimeligere å bruke influencere enn kjendiser, som man gjerne ville gjort i tradisjonell markedsføring. Alt tatt i betraktning er det likevel viktig å planlegge hvordan man skal gjennomføre markedsføringen med den potensielle influenceren. 

Kildeliste:

What will influencer marketing look like in 2021?. Kristen Baker. Feb, 2021. Hentet fra

https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-work-with-influencers

What are the chief influencer marketing challenges in 2019?. MediaKix. Hentet fra

Social media influencers: mega, macro, micro or nano. Kaya Ismail. Des, 2018. Hentet fra

https://www.cmswire.com/digital-marketing/social-media-influencers-mega-macro-micro-or-nano/

Markedsplan og budsjett. NDLA. Mai, 2020. Hentet fra

https://ndla.no/nb/subject:fd43e0c7-9dd6-427d-9edb-2e4234d8db9d/topic:7df2950d-3af9-462e-b27f-cf3df147eaa3/topic:3192e856-4b9a-40c0-8788-03ea56ac6588/resource:ab8d1745-00ce-4651-af12-59f5ecbefd57?filters=urn:filter:f18ad41e-d9c3-4428-8cb6-5eb852e45082

Refleksjonsnotat

Hei! Nå er vi kommet til slutten av den første delen i kurset. I dette innlegget skal jeg oppsummere og reflektere over hva jeg har lært, og hvilke konsekvenser dette kan ha for meg i fremtiden.

Oppsummering:

I den første delen av kurset har vi gått gjennom mange temaer som: Kunstig intelligens, maskinlæring, digitale plattformer og så videre. Vi har også lært mye om hvordan det er å opprette en faglig blogg. Bloggen har vi fått bruke som en læringsplattform, noe jeg syntes har vært utrolig lærerikt. Det temaet jeg tenker har vært mest spennende er kunstig intelligens og digitale plattformer. Kunstig intelligens er noe en stadig hører om i media, så det har vært kunnskapsrikt å få en bredere forståelse over hva det faktisk er. Samtidig har vi lært mye om hvilke konsekvenser dette har for fremtiden, spesielt innenfor arbeidslivet. Etter den første delen har jeg fått en større forståelse for hva kunstig intelligens faktisk er og hvilken påvirkning det har på fremtidens utvikling. På den andre siden har jeg også fått innblikk i de positive sidene ved kunstig intelligens, som at det for eksempel kan utvikle og forberede tjenester. Det andre temaet jeg syntes var spennende er digitale plattformer. Disse tjeneste er noe vi stadig bruker og det har vært spennende å lære mer om hva som ligger bak tjenestene. Etter å ha lært mer om digitale plattformer har jeg fått et innblikk i den omfattende teknologien som ligger bak tjenestene.

Avslutning:

Etter å ha gjennomført den første delen kan jeg trygt si at jeg har lært mye nytt, som jeg definitivt kommer til å ha bruk for i fremtidige arbeidssituasjoner. Jeg stor tro på at dette er noe jeg kommer til å huske i lang tid fremover og ta med meg videre inn i arbeidslivet. For eksempel det med å anvende teknikker som filtrering, algoritmer og lignende. Som en fremtidig digital markedsfører ser jeg for meg at jeg vil ha stor nytte av det jeg har lært i det første kurset.

Blokkjeder og hva det brukes til

Hei! Vi nærmer oss slutten av kurset og i dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hva blockchains er. Blockchains har vokst over årene og kan nå sees på som en digital innovasjon. Blokkjede-teknologien går ut på å lagre og utveksle data og de mest kjente blokkjedene er kryptovaluta og bitcoin.

Hva er blokkjeder?

Over de siste årene har blokkjeder hatt en enorm utvikling, og det anses at blokkjeder kommer til å påvirke den offentlige sektoren og næringslivet de kommende årene. En blokkjede består av flere blokker med data og fungerer slik at alle som skal ha tilgang til dataen er en del av kjeden. De som er en del av kjeden blir informert om dataen, endringer og oppdateringer som blir foretatt. Blokkjeder er uavhengige av deltakere og betales med kryptovaluta.

Alt du trenger å vite for å skjønne blokkjeder, og litt til - Guide - Tek.no
Bildet hentet HER

Blokkjeder som en transaksjon

Når det skal gjennomføres transaksjoner i form av blokkjeder, så brukes det “digitale brikker”, istedenfor kontanter. Betalingen trenger ikke å gå gjennom banken og de digitale brikkene blir vist til alle som er en del av kjeden. Når nettverket har godkjent transaksjonen blir brikken lagt til i kjeden, som da er den digitale oversikten over transaksjonen. Transaksjonene blir deretter kryptert, lagret, signert og samlet i en brikke.

Hensikten bak blokkjeder er å foreta transaksjoner på en sikrere måte. Løsningen består av å fjerne tredjeparten som er involvert i transaksjonen, som i de fleste tilfeller er banken. Ved å gjøre dette blir transaksjonene tryggere og mer effektive.

Hva er en blokkjede?. En blokkjede (blockchain) er en… | by Asgeir Sognefest | Hallingdata | Medium
Bildet hentet HER

Blokkjeder i Norge

Det kan forventes at blokkjeder i nærmeste fremtid vil påvirke næringslivet og den offentlige sektoren. I de offentlige sektorene kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet, sikre IT systemene og øke effektiviteten. I Norge er det mange som benytter seg av elektroniske kontaktløse betalingsmuligheter, som f.eks Vipps og Apple Pay. Mye rundt oss er digitalisert og bankene har full oversikt over alle transaksjonene våres. Dersom teknologien blir mer brukt av bedrifter i Norge vil det skape mer tillit hos folk og man vil føle seg mer trygg.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/audit/articles/blokkjede-revisjon-revolusjon.html

Konsekvensene av filterbobler og ekkokamre

Hei! I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om plattformtjenesten Tise, og hvordan tjenesten reduserer brukernes transaksjonskostnader. I dagens blogginnlegg har vi fått i oppgave å skrive om utviklingen og konsekvensene av filterbobler og ekkokamre.

Filterbobler og ekkokamre

Hva er filterbobler? I følge SNL beskrives filterbobler som en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nett, som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkelt brukere eller grupper. Filterbobler oppstår når algoritmer på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Dette resulterer i at vi blir eksponert for informasjon som passerer våre synspunkter, mens vi på den andre siden blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer overens med våre egne oppfatninger.

Bildet hentet HER

Hva er ekkokamre? Ekkokamre er den situasjonen vi befinner oss i etter å ha blitt tilpasset filterboblene. Dette resulterer i at vi havner i et rom med flere som deler de samme interessene, meningene og holdningene som oss selv. Mennesker oppsøker nettsider og grupper, der man deler informasjon og meninger med andre som har samme synspunkter som en selv. Et eksempel på dette kan være at du liker et innlegg på Instagram, for at du så blir eksponert for lignende innlegg på “utforsk funksjonen”.

Er du træt af dit ekkokammer? Sådan prikker du hul på din nyhedsboble på Facebook
Bildet hentet HER

Hva er konsekvensene av dette?

De fleste av oss har nok lagt merke til at dersom du søker på noe på Google, vil lignende informasjon dukke opp på en annen nettside. Dette er filterboblene som filtrer informasjon ut i fra dine søk. Dette fører til at du blir utestengt fra informasjon som ikke passer deg. En konsekvens av dette kan være at du ikke får med deg viktig informasjon, og at du havner i din egen lille boble, basert på den informasjonen du blir eksponert for. En annen ulempe er at man kan få et urealistisk syn på informasjon, da vedkommende kun blir eksponert for informasjon som passer egne synspunkter. Dersom to mennesker Googler samme søkeord, kan de få helt ulike søkeresultater. På den andre siden er filterbobler og ekkokamre positivt for markedsførere, da annonser blir mer målrettet.

Min mening er at filterbobler og ekkokamre både har positive og negative sider. Når man skal shoppe på nettet er det effektivt å ha filtre som spesifiserer søkeresultatet. Dette gjør det enklere og mer tidseffektivt å ha handle på nett. En negativ side ved dette er at man ikke blir eksponert for informasjon som kan være viktig. Dette kan eksempelvis være at du ikke får med deg viktige hendelser som skjer rundt omrking i verden, eller bare annen nyttig informasjon. Alt i alt er det spennende å se hvordan teknologien utvikler seg og jeg er spent på hva fremtiden byr på.

Kildehenvisning

Krokan, Arne. 2015. «Det friksjonsfrie samfunn – om utviklingen av nye digitale tjenester». Cappelen Damm.

Kristin Skare Orgeret (OsloMet), Henrik Dvergsdal (Nord universitet). 23. desember 2020. “Filterboble”. Store norske leksikon

Tise som en plattformtjeneste

Hei igjen! Nå er vi halvveis i den første delen av Arnes bidrag, og vi har lært mye nytt. Vi har hatt en grundig gjennomgang i teknologi og lært mer om hvordan teknologi er med på å forme fremtiden. Foreløpig har det vært utrolig spennende å lære mer om teknologi. Denne uka har vi også lært mer om kompetanseutvikling, slik at vi er mer forberedt på å møte de omstillingene som kommer. Til det siste blogginnlegget denne uka har jeg valgt å skrive om den norske plattformtjenesten Tise.

Sirkulær økonomi og Tise – Lasse Lunden
Bildet hentet fra lasselunden.no

Først, hva er digitale plattformer? Digitale plattformer beskrives som en teknisk løsning for å samle inn, oppbevare og bearbeide data. I følge E-studie er digitale plattformer en forretningsmodell, som skaper verdi gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper. Dette kan for eksempel være mellom bruker og leverandør.

En digital plattform gir deg kontroll på dataen | Atea
Bildet hentet fra Atea.no

Tise som en digital plattform

Tise er en norsk app for salg av brukte varer. Appen ble lansert i 2016 og har siden vært den mest populære appen for salg av klær og interiør, blant kvinner mellom 18-35 år. I løpet av tre år har gjenbruksappen samlet 600.000 brukere. Tise har brukt det populære Instagram konseptet, for å skape en inspirerende plattform for kjøp og salg. Dette har Tise gjort ved å blant annet gjøre det mulig for brukene å følge hverandre, like hverandres innlegg og skrive inn søkeord med hashtags.

Tise som en plattformtjeneste | DIG2100 (2103)

Hvem er aktørene til Tise?

Aktørene til Tise er først og fremst kjøpere/ selgere. En annen måte Tise tjener penger på er gjennom reklame. Tise har noe som heter cash points, som går ut på at selgeren oppnår “cash points” for hvert salg. Poengene som samles inn kan brukes i Tise sin cash store. I cash store kan brukerene få tilbud på diverse abonnementer, eller bare generelt få rabatter i forskjellige nettbutikker. For Tise er dette en inntektskilde, da de får betalt for at partnere legger ut reklame i appen.

Tise som en plattformtjeneste | DIG2100 (2103)
Bildet er hentet fra dig2100.no

Transaksjonskostnader

Først, hva er transaksjonskostnader? Arne Krokan beskriver transaksjonskostnader, som de stegene forbrukerene går gjennom før de kommer frem til bedriften. Transaksjonstyper kan eksempelvis være:

Søke – og informasjonskostnader er kostnader ved å finne informasjon om det man ønsker å tilegne seg, som for eksempel pris, kvalitet osv. Det er derfor nyttig om selger oppgir viktig informasjon om produktet, slik at det reduserer søkekostnadene til kunden.

Forhandlingsksotnader er kostnader som er knyttet til å forhandle vilkår som for eksempel pris. Her har Tise en funksjon hvor kjøperen kan legge inn bud, og selger kan enten akseptere, avslå, eller komme med et motbud. Partene kan også forhandle gjennom chatfunksjonen på appen.

Beslutningskostnader er når man har funnet alternativer og må ta en beslutning for å gjennomføre kjøpet. Hvordan betalingen gjennomføres bestemmes av partene, og det kan variere ut i fra kjøpet. Dersom det gjelder et kostbart kjøp kan man bruke Tise sin safe payment, ellers er det mange som brukes Vipps på små kjøp. 

Tvangskostnader er ressurser som blir brukt dersom det oppstår et problem mellom selger og kjøper. Her kan kjøperen rapportere problemer til Tise. Tise har også retningslinjer som støttes av kjøpsloven. 

Hvordan reduserer Tise reduksjonskostnader?

Det er flere måter Tise senker brukernes transaksjonskostnader. Tise er designet slik at brukeren kun trenger å taste inn noen få søkeord for å finne frem til ønskede varer. Brukeren kan enkelt sende en melding til selgeren, eller allerede legge inn bud. En annen funksjon er at brukeren kan legge inn bud med ønsket leveringsmetode, slik at selger kun trenger å akseptere budet. Når selgeren har akseptert vil pengene direkte bli overført og selger får et referansenummer, som skrives på pakken. Det eneste selger trenger å gjøre nå er å legge pakken i postkassen. Dersom bruker/ selger foretrekker å fysisk levere varen kan de enkelt planlegge møtet gjennom chat funksjonen. 

Personlig syntes jeg at Tise har et utrolig unikt og moderne konsept. Tise har gjort gjenbruk til noe trendy, og appen har i dag 270.000 trofaste brukere. Jeg har selv brukt Tise de tre siste årene og har kun hatt gode opplevelser, både ved kjøp og salg. Blogges snart igjen!

Kilder:

Arne Krokan sin blogg

Elle.no

E-studie.no

Fra propellfly til business class

Teknologiske endringer i samfunnet

Hei dere! Denne uka har vi hatt en grundig gjennomgang i ulike måter teknologi kan brukes på. Vi har blant annet lært mer om 3D print, robotikk osv. I dagens blogginnlegg har jeg valgt en artikkel som handler om teknologi utviklingen innenfor flyindustrien. Jeg har tatt utgangspunkt i flyindustrien og hvordan teknologi har påvirket flybransjen.

Teknologi i flybransjen

Først, hva er teknologi? Teknologi beskrives som et moderne begrep, men i følge SNL kan vi si at teknologi oppstod i det mennesker fant tekniske løsninger for praktiske utfordringer i hverdagslivet. Det vil si at teknologi er læren om teknikker og tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område.

Desember 1903: Wright brødrene fløy et personfly tok av med en motordrevet maskin. Flyturen varte ikke lenge, men det var et gjennombrudd for den kommende flyindustrien.

August 1906: Elhamer oppfant en ny motor som hadde dobbelt så mange hestekrefter. En drøy måned senere lyktes han med å holde flyet i luften. I dag betraktes han som en av de største europeiske flypionerer.

30 år senere: De første jetflyene ble laget Jetflyene var de raskeste flyene og kunne fly over 650 km/t. Dette var et teknologisk gjennombrudd, da flyene tidligere hadde blitt styrt av propeller. Samtidig var jetflyene bedre på å håndtere høyder

1910-1914 Wright Model B
1903 Wright brøderenes første fly. Bildet hentet fra Wright-brothers.org
Messerschmitt Me 262: Historiens første jetjager | historienet.no
Jetfly 1930. Bildet hentet fra Historienet.no

Flyindustrien har endret seg drastisk takket være teknologien. Fra 1903 til 2000 tallet gikk vi fra å ha enkle fly som kunne ha opptil 5 personer, til passasjerfly som har opptil 300-400 passasjerer. Ytterligere ser vi hvordan de første flyene kun klarte å fly i noen sekunder, mens vi nå flyr over landegrenser. Den største utviklingen på 1900 tallet var når flyene gikk fra å bruke propeller til større motorer. De siste 20 årene har omfattende teknologi, som robotisering blitt brukt mye i flyindustrien. Denne teknologien omfatter blant annet manipulering av flykontroller, overvåking og for å sende ut elektroniske signaler. Videre skal vi se nærmere på hvordan denne teknologien har forbedret flyindustrien.

Hvordan har teknologien påvirket flyindustrien?

Teknologien som blir brukt i flyindustrien har allerede en stor innvirkning på blant annet sikkerhet og vedlikehold. Når flyindustrien begynte å vokse frem på 1900 tallet var det flere fatale ulykker, men nyere oppfinnelser har ført til det er færre ulykker i flybransjen. Nå til dags kommuniserer pilotene med flytårnet ved hjelp av nyere teknologi. Flytårnet sørger for at alle fly kan lette og lande på en trygg måte, noe som ikke kun vært mulig uten teknologien. En annen ting som har blitt forbedret av teknologi er at flyene har indikatorer, som hjelper flyet til å holde en stabil høyde. Det å holde en optimal høyde er svært viktig for flyet, dersom flyet flyr for høyt eller for lavt kan det i værste fall føre til en flystyrt. Mennesker har også utviklet “the Black Box”, som samler inn og lagrer all data fra flyet. Denne boksen er blitt laget for å kunne hente inn verdifull informasjon, dersom det skulle skje en ulykke. Utviklingen av “the Black Box” har vært svært viktig for flyindustrien, da den har avdekket hvilke utfordringer piloten har stått ovenfor de siste minuttene før styrten. Informasjonen som har blitt samlet inn har vært til hjelp for å forhindre andre ulykker. For uten om sikkerhetsmessige årsaker, er det også flere andre områder som har blitt forbedret av teknologien. Vi kan reise langdistanse og flyturene anses å være mer komfortabl enn før. Vi har blant annet muligheten til å se filmer, høre på musikk, følge flyruten fra egen TV skjerm osv.

Black Box Model Definition
The Black Box. Bildet hentet fra investopedia.com
Bildet av Tv-skjermen på flyet. Bildet er tatt av meg.

Konklusjon

Det er tydelig at flyindustrien har hatt store gjennombrudd, som følge av teknologien. I Arne sine forelesninger har vi lært mye om ulike måter teknologi brukes på. Fremtidige konsekvenser av moderne teknologi blir stadig belyst, men jeg valgte å skrive om et tema som viser de positive sidene ved teknologi. Det har blant annet gitt oss muligheten til å reise verden rundt på en sikker måte. Uten teknologi ville det ikke vært mulig å reise på tvers av landegrenser, bli kjent med nye kulturer, ta utvekslingsår osv. Selv om teknologi kan oppleves som en trussel for oss mennesker, er det viktig å belyse at det også har gitt oss mange muligheter.

Blogges snart!

Kilder:

Arne Krokan sin blogg

Flyradar.no

Loveexploring.com

SNL

Kunstig intelligens byr på en falsk verden

Kunstig intelligens

I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om kunstig intelligens og hvordan robotisering kan påvirke det fremtidige arbeidsmarkedet. Til det fjerde innlegget har vi fått i oppgave å skrive om de sosiale konsekvensene rundt kunstig intelligens. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i iPhone kamera og belyse sentrale problemstillinger, som eksempelvis hvordan dette påvirker den yngre generasjonen.

Hvordan har Apple brukt kunstig intelligens i kameraene?

Apple er kjent for å ha det beste mobil kameraet på markedet både når det gjelder kvalitet, utforminger og redigering. Ved hjelp av kunstig intelligens kan iPhone kamera blant annet sette sammen flere bilder til ett. Apple har trent en maskinlæringsmodell for å finne ansikter i et enormt antall bilder. Hvert bilde Iphonen tar er takket være de millionene av bildene som er blitt filtrert av Apple, gjennom et maskinlæringssystem. Selv om kamera på iPhone er et av de beste på markedet, er det mange brukere som spesielt har klaget på en funksjon. iPhone sitt front kamera gjør at bildet blir speilvendt. Den speilvendte funksjonen gjør at ansiktet blir flippet og jeg vil tro at det er mange som har blitt overrasket etter å tatt en selfie med iPhone kamera. Dette kan forklares ved at kamera fanger opp hvordan du egentlig ser ut i andres øyner. Det har vært store diskusjoner rundt dette og det er mange som har blitt usikre på hvordan de egentlig ser ut. Under kan dere se et eksempel på før og etter bildet er blitt speilvendt.

TikTok teen points out that others see the OPPOSITE of what you see when you look in the mirror | Daily Mail Online

Ser dere forskjellen?

Portrait Series Sparks Debate on the Toll of Apps Like Facetune

Sosiale konsekvenser av dette

Speilvendt bilde på kamera fører til at mange blir usikre på hvordan de ser ut. En teori sier at Iphone har laget kamera slik, for at vi som brukere skal se på oss selv som mindre attraktive. Hensikten bak dette er få brukerne til å kjøpe redigeringsapper som for eksempel FaceTune. Konsekvensene av dette kan være store og kan føre til blant annet dårligere selvtillit. Det å ta bilder har stadig blitt mer populært og bildene deles gjerne på sosiale medier. Flere studier viser at unge nå til dags sliter mer med mental helse enn før, og et press fra sosiale medier regnes å være en stor påvirkning til den kraftige økningen. Presset skyldes ofte at unge mennesker ser opp til urealistiske idealer, som bruker redigeringsapper. Dersom bedrifter fortsetter å bruke kunstig intelligens til egen nytte vil dette være en stor fremtidig konsekvens.

Konklusjon

De fleste bedrifter bruker kunstig intelligens for å forberede produktene og tjenestene deres. I media skrives det mye om hvordan kunstig intelligens begynner å ta over jobbene våres, så målet bak dette innlegget var å få en bredere forståelse over ulike måter kunstig intelligens brukes på. Jeg ville skrive om noe som mange kan kjenne seg igjen i og jeg er sikker på at flere av dere har undret over iPhone kamera. Alt i alt syntes jeg det var veldig spennende å lære mer om kunstig intelligens, både når det gjelder fremtidige konsekvenser og allerede eksisterende konsekvenser av kunstig intelligens.

Kilder

Arne Krokan sin blogg

Atlantic.com

FHI.no

Robotene kommer – er du klar?

Referat fra forelesningen

Den andre forelesningen dette semesteret tar for seg temaet kunstig intelligens. Noe av det første Arne gikk inn på var robotteknologi, og ulike måter bedrifter bruker robotteknologi på. Videre forteller Arne om hvordan robotteknologi i stor grad vil påvirke fremtiden. I forelesningen kommer det frem at robotteknologien stadig blir bedre, og at flere bedrifter vil erstatte ansatte med roboter i fremtiden. Dette eksemplifiseres også gjennom bilder hvor Krokan har lagt ved flere relevante sammenlikninger. 

Robotene kommer – er du klar?

Artikkelen jeg har valgt er «Robotene kommer – er du klar?» som er publisert av talerlisten.no. Artikkelen forklarer hva kunstig intelligens er og hvordan kunstig intelligens vil påvirke oss i fremtiden. Jeg har valgt denne artikkelen, da jeg syntes dette er interessant å lære mer om hvordan kunstig intelligens påvirker fremtiden. 

Ifølge Lars Rinnan vil kunstig intelligens transformere vårt arbeids og privatliv fullstendig. Kunstig intelligens er allerede en stor del av vår hverdag, uten at vi kanskje tenker så mye over det. Alt fra Siri funksjonen på Iphone til anbefalinger på Netflix regnes som kunstig intelligens. Per dags dato har robotteknologi allerede delvis erstattet flere jobber, som eksempelvis kasserere på matbutikken. Et annet eksempel er den døgnåpnede Coop butikken på Majorstuen, som er helt ubemannet. 

Som Arne også nevnte i forelesningen, så tydeliggjør artikkelen at robotteknologi stadig blir mer effektiv. Dette vil naturligvis gjøre at flere jobber blir erstattet av roboter. Det sies at typiske bransjer og yrker som prosesseres av mennesker, kan etter hvert erstattes av kunstig intelligens. Det anses at de første jobbene som forsvinner er de enkle jobbene, som lagerjobber, kundeservice, lånesøknader osv. Selv om de enkle og regelbaserte yrkene er svært truet av robotteknologi, så er høykvalifiserte yrker som pilot, lege og advokat også i faresonen for å bli tatt over kunstig intelligens. Ifølge artikkelen anses det at halvparten av alle dagens jobber er overtatt av AL og roboter innen 2030. Dette er en stor forandring for samfunnet, og det blir spennende å se hvordan vi som samfunnsborgere må tilpasse oss denne utviklingen.

Robotene kommer, men mennesket er fortsatt sjef

Konklusjon

Forskere er enige om at kunstig intelligens er bedre til å løse mange av de oppgavene som nå blir utført av mennesker. Dette er fordi kunstig intelligens gjør færre feil enn oss mennesker, noe som vil føre til et sikrere samfunn. Personlig syntes jeg dette er et veldig interessant tema, og det er spennende å følge med på teknologi utviklingen. Det er ikke lenge siden alle butikker hadde manuelle kasser og det er ikke lenge siden vi måtte ringe, eller henvende oss til personale i bedrifter for å få hjelp. Nå har vi selvbetjening og chatbots som hjelper oss. I fremtiden vil vi nok se mer til kunstig intelligens på en hverdagslig basis. Det er både positive og negative sider ved at samfunnet blir mer og mer robotisert. Alt i alt blir det spennende å følge med på utviklingen av kunstig intelligens.

Kildeliste:

Artikkel om kunstig intelligens

Arnes blogg

Snakkes snart!

-Gabrielle