Hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden?

Markedsføring er stadig i endring og den tradisjonelle markedsføringen begynner mer eller mindre å forsvinne. Markedsførere har funnet nye og mer effektive måter å markedsføre på enn tidligere. Mye av dette skyldes den digitale evolusjonen, som har gjort at vi må omstille oss og tenke på nye måter. I dagens blogginnlegg skal jeg gå nærmere inn på et spennende tema – hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden? 

Nye sosiale medier

De siste tjue årene har markedsføring hatt en enorm utvikling. Før i tiden brukte bedrifter enveis kommunikasjon for å fremme merkevaren. Tradisjonelle medier som aviser, TV-reklame og radio var de mest brukte markedsføringskanalene, men i senere tid har tradisjonelle markedsføringsmetoder blitt påvirket av ny teknologi. 

I dag er markedsføring svært annerledes enn før og vi har en rekke ulike kanaler å markedsføre på. I slutten av 2006 lanserte Facebook, noe som har vært en revolusjonerende plattform for markedsførere. Det var nå mulig å markedsføre på en mer effektiv og rimeligere måte enn før. I tillegg er publikum betraktelig større på digitale kanaler enn på tradisjonelle medier. I senere tid har plattformer som Instagram, Snapchat og Tik Tok hatt en enorm vekst og verdifull betydning for markedsførere. 

Selv om vi har en rekke plattform å markedsføre på, så er det begrenset på hvor lenge disse plattformene vil overleve i markedet. Slik er det med alt – nye oppfinnelser fører til at tidligere oppfinnelser mer eller mindre forsvinner. Dette har gjentatt seg over årene, som for eksempel overgangen fra tradisjonelle til digitale medier. De plattformene som er populære nå vil nok ikke ha like stor innflytelse om ti år. Over årene vil nok ny teknologi muliggjøre nye og mer komplekse plattformer. Sosiale medier vil nok fortsatt være den viktigste kundekanalen, da dette fungerer effektivt, er rimeligere og fungerer som en toveis kommunikasjon mellom forbruker og bedrift. Likevel vil det nok utvikles nye plattformer over tid. 

Hvilken påvirkning har det for markedsførere?

Digitalisering og ny teknologi ført til at mange arbeidsplasser er i faresonen for å forsvinne, men for markedsførere har dette ført til nye muligheter. Markedsførere har måttet praktisere nye ferdigheter for å fortsette å skape vekst. Likevel er det slik at digitalisering har åpnet mange nye dører, og det er mye mer effektivt å anvende markedsføring i dagens marked. I fremtiden vil jeg tro at det vil være et mye større behov for markedsførere, og at tradisjonelle studieløp vil i større grad anvende digitale markedsførings linjer. Under Covid-19 pandemien ser vi også hvordan etterspørselen etter digitale markedsførere har økt, nettopp fordi bedrifter har måttet finne nye måter å overleve på. Jeg tror at pandemien har vært en øye vekker for mange og at flere bedrifter vil investere mer i digital markedsføring. 

Hvordan anvendes automatisering og kunstig intelligens i markedsføring?

Kunstig intelligens og automatisering har det gjort det mulig for markedsførere å samle inn enormt mye data. Det vil si at det er mye enklere å samle inn informasjon om hvem kunden din er. Som markedsfører er dette svært verdifullt, da vi ønsker å påvirke brukere til å utføre en viss handling. I tillegg forenkler dette arbeidsprosessen, da dataen samles inn automatisk fra brukere som har besøkt dine kanaler. For markedsførere har kunstig intelligens og automatisering hatt en stor betydning. 

Personvern og sporing 

Dataen som blir samlet inn om enkelt brukere forteller en detaljert beskrivelse om deg og din brukeratferd på nettet. Innsamling av data er svært viktig for å ta informative beslutninger. Dette er spesielt viktig innenfor markedsføring, da gir en tydelig beskrivelse av hvem kundene er og hva deres interesser er. På den måten kan man bruke målrettet markedsføring for å få brukere til å utføre en ønsket handling. Innsamling av data fungerer også effektivt for å avdekke eventuelle problemer. Bedrifter er transparente med hvilken data de samler inn og i EU er det strenge retningslinjer på personvern. I fremtiden vil vi nok være mer åpne for å dele data med hverandre, noe som vil ha en stor betydning for digitale markedsførere. 

Kildeliste:

https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/sep/29/technology-changing-marketing-digital-media

Hvordan bruke Instagram som en markedsføringlsplattform

Hei! Nå begynner vi å nærme oss slutten i fordypningsemnet digital markedsføring, og i dagens innlegg skal jeg gå nærmere inn på hvordan man kan bruke Instagram som en markedsføringsplattform. For oss som nettopp har lansert nettbutikk er Instagram en perfekt plattform å markedsføre på, så jeg håper at dere får et godt utbytte av dette innlegget!

Instagram sin historie 

Instagram er en digital delingstjeneste som ble lansert i 2010. Instagram ble opprinnelig lansert som en plattform hvor brukere kan dele bilder med hverandre, men har i senere tid ekspandert seg til å bli en av verdens største markedsplasser for bedrifter. Videre skal vi ta en nærmere titt på Instagram sin utvikling gjennom årene. 

6. Oktober, 2010: Instagram ble lansert

9. April, 2012: Instagram ble kjøpt opp av Facebook

20. Juni, 2013: Brukere kunne nå dele videoer 

12. Desember, 2013: «Instagram direct» ble lansert, noe som gjorde det mulig å kommunisere med andre brukere

22. Oktober, 2015: Boomerang ble lansert

31. Mai, 2016: Business konto ble lansert

2. August, 2016: Stories ble lansert

22. Februar, 2017: Det ble mulig å dele flere bilder i samme post

19. Mars 2019: Instagram marketplace ble lansert

Profil og biografi på Instagram

Når du skal bruke Instagram som et markedsføringsverktøy er det viktig å endre til bedriftskonto. På denne måten kan du få innsikt i hvor mange kontoer du har nådd ut til, samhandlinger og andre innblikk som kan ha relevans for bedriften (se eksempel under). Med bedriftskonto er det også mulig for brukere å komme i direkte kontakt med bedriften din akkurat som de ville gjort på nettsiden. Det er også enkelt å promotere på Instagram med bedriftskonto, og du trenger ikke å bruke Facebook Ads manager for å gjøre dette (se eksempel under). 

Feed og Story

Instagram har ulike funksjoner, men det er feed og story som blir mest brukt både blant vanlige brukere og bedriftskontoer. Instagram stories er en enkel måte å holde brukere oppdatert på, dele innhold og nye annonseringer. Storyene blir delt i 24 timer og andre brukere kan dele din story med andre, noe som enkelt kan engasjere andre brukere. Dersom du deler en video på story kan denne komme på «utforsk funksjonen», noe som gjør at bedriften blir eksponert for tusenvis av mennesker. I tillegg kan man inkludere linken til nettbutikken, slik at potensielle kunder kun er ett klikk unna. En annen måte å engasjere brukere på er å jevnlig dele innhold på Instagram feeden. På den måten holder du følgerne oppdatert og du kan også kommunisere med brukerne i kommentarfeltet. Her kan det også være lønnsomt å kjøre konkurranser, hvor du oppfordrer brukere til å følge bedriftsprofilen og dele innholdet med tre andre venner for å for eksempel vinne noe. 

Hashtags

På Instagram kan man bruke hashtags som et verktøy for å nå ut til flere brukere. Dette gjør det også enklere for andre brukere å finne bedriften din, da brukere kan utforske innhold ved å kun søke på hashtags. Hashtags er i bunn og grunn Instagrams søkeord, og det er derfor viktig å tenke over hvilke søkeord du bruker. Du kan se for deg at du skal lage en annonse og inkludere søkeord som gjør at du treffer din målgruppe. Det samme prinsippet gjelder på Instagram, da det handler om å nå den gruppen mennesker som faktisk har en interesse for å kjøpe dine produkter. En annen måte å skape mer trafikk på er å bruke geotags, hvor du viser hvor du holder til. På denne måten blir det lettere eksponert for mennesker i ditt område og brukere kan finne deg gjennom angitt lokasjon. 

Bruk av Influensers

For å engasjere målgruppen din kan det være hensiktsmessig å bruke influenser annonsering. Dette er fordi brukere enklere blir påvirket av noen de stoler på fra før. Dette kan være et smart markedsføringstiltak for ny oppstartede bedrifter som ikke har en stor følger base. I tillegg vil det styrke bedriftens troverdighet, da influensere ofte har en lojal følgerbase. På Instagram finnes det utallig mange influensere, og du kan gå frem med å sende de en direkte melding eller mail. Dette kan være alt fra mikro influensere til større etablerte influensere. 

Del innhold til riktig tid

For at innholdet skal treffe målgruppen er det viktig å poste til riktig tid. Her kan du gå frem med se når følgerne dine er mest aktive på Instagram, og du kan bruke «insights» eller Google til å finne ut av hvilke tidsrom det er best å publisere innhold på. Ved å publisere innhold på riktig tidspunkt vil du få mer igjen for innholdet. Dersom du deler innlegg når målgruppen ikke er aktiv vil du kunne risikere at målgruppen ikke ser innholdet. 

Kildeliste:

https://sproutsocial.com/insights/instagram-hashtags/

Hypotetisk case for Amnesty

I dagens blogginnlegg har jeg fått anledningen til å skrive et case i forbindelse med en fiktiv stilling som markedsføringsspesialist hos Amnesty Norge. For å besvare caset har jeg brukt Amnesty sin nettside, samt andre relevante digitale kanaler. I tillegg vil jeg dra inn relevant teori som vi har lært i faget digital markedsføring.

Hvem er Amnesty og hva gjør de?

Amnesty inernational er en bedrift som arbeider for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker (Amnesty, 2021)De har en visjon om å utgjøre en forskjell i samfunnet vi lever i, og deres organisasjon drives av ansatte, frivillige og helt vanlige mennesker. Organisasjonen er uavhengig av politisk ideologi, økonomiske interesser og religion, og står opp for at menneskerettighene skal gjelde for alle. Uansett. Alltid (Amnesty, 2021). Noe av det Amnesty jobber med i dag er LHBT-rettigheter, politivold, voldtekt og retten til å ytre seg.

Amnesty sine digitale kanaler & kundereise

Per dags dato har Amnesty Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok og Youtube. På disse kanalene blir det stadig delt innhold om viktige hendelser og aktiviteter. De digitale kanalene blir brukt til å øke kjennskapen til organisasjonen, slik at enhver kan delta i kampen om å rettferdiggjøre menneskerettighetene både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. 

Som følge av at Amnesty er avhengige av å verve medlemmer er digitale kanaler er en perfekt måte å skape engasjement på. På denne måten får brukere innblikk i det verdifulle arbeidet de gjør for å skape et fritt samfunn. Amnesty belyser stadig hvordan enhver enkelt person kan utgjøre en forskjell enten det er å signere en kampanje eller å fysisk delta i arbeid. Som sagt, så er det utrolig enkelt å bidra og engasjere seg i arbeidet de gjør. 

Mulige forbedringsområder

Etter å ha vært litt rundt på Amnesty sine digitale kanaler, så mener jeg at de har gjort en utrolig god jobb med å synliggjøre organisasjonen. De har tatt i bruk de fleste digitale plattformer, og deler stadig innhold som gjenspeiler seg i det viktige arbeidet de driver med. Personlig så har jeg lagt merke til at Amensty er flinke til å skape innhold som er delbart, og jeg har selv signert en rekke underskriftskampanjer, som har blitt delt av bekjente på sosiale medier. Likevel vil jeg belyse to forbedringsområder, som vil gjøre kundereisen enda mer optimal. 

 • Tik Tok: Sett ut fra alle plattformene som Amnesty benytter seg av, så er Tik Tok den brukeren med minst følgere. På de andre plattformene har de langt over 50.000 følgere, mens på Tik Tok har de kun litt over 4000 følgere. I tillegg ser jeg at organisasjonen ikke bruker relevante søkeord for å synliggjøre seg, noe som kan være en forklaring på hvorfor de har en svak synlighet. Som nevnt, så er Amnesty avhengige av å verve medlemmer for å fortsette arbeidet. Av den grunn vil det være lønnsomt å bruke mer ressurser på Tik Tok, da det er enkelt å dele innhold med millioner av brukere. 

Skjermdump fra Tik Tok

Hva er viktig å måle/ analysere ved hjelp av Google Analytics på Amnesty.no?

I denne settingen vil det være viktig å analysere trafikken til nettstedet og de andre digitale plattformene. Det vil si at vi analyserer hvor mange brukere som klikker seg inn og hvor de kommer fra. Trykker brukere seg direkte inn via nettsiden? Trykker de seg inn via en kampanje eller gjennom de eksterne kanalene? Dette er eksempler på hvordan trafikken kan spores og evalueres. Ved hjelp av Google Analytics kan Amnesty få innblikk i hvilke kampanjer eller kanaler som gir mest klikk. Det er klart at noen temaer engasjerer mer enn andre, noe som naturligvis vil gi mindre klikk på visse kampanjer. Likevel kan det være andre ting som design, ordforråd og bruk av kanaler som forhindrer brukere i å engasjere seg. Nettopp her er Google Analytics gullverdt, da de kan sammenlikne tallene på de ulike kampanjene, og jobbe ut ifra dette. 

Amnesty sin synlighet i organiske søk på Google (SEO)Når man foretar et organisk søk på Amnesty, så består hele den første siden av Amnesty sin nettside eller andre frivillige organisasjoner som har en tilknytning til Amnesty. Det vil si at Amnesty er sterke på organiske søk og søkemotoroptimalisering.

Skjermdump fra Google

Konkrete eksempler på tiltak innenfor SEO som vil ha en positiv effekt på synligheten til Amnesty.no i organiske søk?

Amnesty har allerede en god plassering hos Google sin søkemotor og det er enkelt å finne frem til nettsiden. Amnesty er en organisasjon som mange kjenner til gjennom sosiale medier og det er enkelt å innhente informasjon om organisasjonen dersom man husker navnet. Likevel er det ikke så enkelt å få kjennskap til Amnesty dersom man ikke har hørt om organisasjonen før. Når jeg eksempelvis søker på «frivillige organisasjoner», så har ikke Amnesty en plassering på Google i det hele tatt. Her ville jeg ha jobbet mer med å inkludere relevante søkeord, slik at flere får kjennskap til organisasjonen. Dette kan føre til at Amnesty går glipp av donasjoner og andre interesserte mennesker. 

Kildeliste:

https://amnesty.no/for-aktivister/retningslinjer-bruk-av-sosiale-medier-i-grupper

https://amnesty.no

Sosiale medier sin påvirkning på stormingen av kongressen

Hei og velkommen tilbake! I dette blogginnlegget skal jeg skrive mer om hvilken påvirkning digitale plattformer kan ha i forbindelse med hendelser som skjer rundt omkring i verden. Digitale plattformer er en effektiv måte å spre informasjon på, men det vil også si at informasjonen spres gjennom mange ulike kanaler/ individer før den eventuelt når ut til deg. I dag skal jeg skrive om digitale plattformer og hendelsen som oppsto den 06. januar 2021. Enjoy! 

Angrepet i Washington DC

Den 06 januar 2021 ble kongressen i Washington DC stormet under et opprør og mot politiet som beskyttet USA. Stormingen tok sted når senatet og representantenes hus var samlet for å godkjenne resultatet av presidentvalget. Det konkluderes med at den tidligere presidenten Donald Trump har fremprovosert stormingen, da han utalte «hvis dere ikke slåss som et helvete, vil dere ikke ha noe land lenger». Den tragiske hendelsen førte til at fem mennesker mistet livet. 

Trump lashes out at Thune in yet another tweet
Bilde hentet HER

Twitter sin rolle i stormingen

De fleste av oss har nok fått med seg noen av Donald Trump sine uttalelser på Twitter. Like før angrepet brukte Trump den digitale plattformen Twitter til å oppfordre folk til å møte opp utenfor kongressen. Trump har enormt mange følgere på Twitter, samtidig som mange av følgerene hans delte uttalelsen med andre brukere. Dette viser hvor fort informasjon sprer seg gjennom sosiale medier og hvor stor påvirkning dette kan ha. Etter kongress stormingen ble Trump permanent utestengt fra Twitter. 

Sosiale mediers påvirkning

Som nevnt, så har har sosiale medier en enorm påvirkning på oss mennesker. På disse plattformene finner vi ubegrenset med informasjon om alt en kan tenke seg. I bunn og grunn er dette positivt, dersom kildene er pålitelige. Likevel er det mye informasjon som ikke er pålitelig, eller som ikke stemmer overens med det som skjer i virkeligheten. Det var litt som jeg nevnte i innledning: Informasjon spres gjennom mange ulike kanaler eller individer, og av den grunn er det veldig enkelt å vri på informasjonen. Selv om sosiale medier i seg selv har en stor påvirkning, så er det også viktig å belyse at autoritære personer som kjendiser, politikere, influencere osv har en enorm påvirkningskraft på den informasjon de velger å dele. Dette er fordi de har tusenvis eller til og med flere millioner følgere, som ser opp til dem. Det var nettopp kombinasjonen av sosiale medier og en autoritær person, som utløste angrepet på kongressen. 

Det er klart at Trump utnyttet sin status og enorme plattform, for å få ut budskapet da han oppfordret folk til å delta. Dersom Trump hadde unngått å twittret dette ville ikke folk ha møtt opp, og stormingen ville ikke ha skjedd. Likevel tror jeg ikke at Trump så for seg at dette skulle bli utfallet av hans uttalelser, men igjen, så viser dette hvor stor påvirkningskraft digitale plattformer har, og hvor enkelt det er å trigge mennesker gjennom disse kanalene. 

Filterbobler og ekkokramre 

Tidligere dette semesteret skrev jeg et blogginnlegg om filterbobler og ekkokamre. Som vil si at en idé eller oppfatning blir kommunisert og repetert innenfor en avgrenset gruppe. Angrepet på kongressen er et perfekt eksempel på hvordan ekkokamre fungerer i sosiale medier, og hvilken påvirkning det kan ha når vi deler innhold gjennom sosiale plattformer. Hvis vi tar utgangspunkt i hvordan Trump brukte sosiale medier, så kan vi se at han delte informasjon til en viss gruppe, altså hans følger base, som igjen tolket informasjonen som om noe dårlig skulle skje med det Amerikanske samfunnet. Av den grunn er det viktig å være kritisk til informasjon man finner på nettet eller bare generelt hva andre deler av innhold. Mye av det som står på nettet er bare egne tanker og meninger eller falskt innhold. Her er det også viktig og ikke publisere innhold som kan føre til negative utfall. 

Konklusjon

Som vi ser, hadde Trump sin Twitter melding stor påvirkningskraft. Trump er en autoritetsperson, noe som gjør at han påvirker andre i større grad. Vi mennesker blir i stor grad påvirket av sosiale medier og hva andre brukere deler. På nettet havner vi enkelt i filterbobler og ekkokamre, noe som gjør at ikke alle får samme informasjon. Dette kan fort skape konflikter og misforståelser, da man ofte ikke ser to sider av en sak. Stormingen på kongressen er et godt eksempel på hvor påvirket man kan bli av sosiale medier. 

Kildeliste:

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html

Hvordan bruke Google Ads

Velkommen tilbake studentvenner! I dagens innlegg skal jeg stegvis forklare hvordan man bruker Google Ads. De fleste av dere har nok allerede fullført Google Ads sertifiseringen, men det kan likevel være utfordrende å anvende verktøyet i praksis. Jeg håper at innlegget er til hjelp og at det gjør det enklere å ta i bruk Google Ads. 

Først, hva er Google Ads?

Google Ads er et annonsesystem hvor hvem som helst kan by på en annonseplass, som er koblet til bestemte søkeord. På den måten kan annonsører nå personer som søker etter deres produkter eller tjenester. Google Ads er basert på at man betaler for per klikk på annonsen, noe som vil si at du kun betaler når noen faktisk klikker på annonsen. 

Hvordan registrere seg på Google Ads?

Gå inn HER og trykk på den blå «start nå» funksjonen som er øverst i høyre hjørne. Velg den e-post adressen du ønsker å registrere deg med. Når du har gjort dette kan du begynne å bruke Google Ads. 

Viktige ting å huske på når man skal sette opp Google Ads

 • Bli kjent med de ulike funksjonene på kontoen din
 • Sett et budsjett: Her legger du inn hvor mye du ønsker å bruke på annonsen og hvor mye du ønsker å bruke per klikk. 
 • Velg søkeordene du ønsker å bruke i annonsen
 • Angi destinasjonssidene
 • Bestem hvilke enheter du vil vises på

Når du har gjennomført de første stegene, så kan man begynne å sette opp annonsen. Her kan du velge mellom ulike annonser som Google tilbyr, og de vanligste er søkeannonser eller display ads. Forskjellen er at på søkeannonser så vises du for potensielle kunder, mens display ads vises mens brukere navigerer rundt Google sitt nettverk, noe som gjør at du kanskje ikke når ut til de som aktivt søker etter det du tilbyr.  

Søkeord

Når du har satt ønsket budsjett, så kan man gå videre til å skrive inn søkeordene man ønsker å bruke i annonsen. Dette steget er viktig, da søkeordene kan avgjøre hvor høy plasseringen man får. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvilke søkeord man ønsker å bruke, og man bør bruke god tid på å analysere hvilke søkeord som din målgruppe aktivt søker etter. På den måten kan potensielle kunder enkelt nå frem til nettsiden din. 

Bilde hentet HER

Headlines

Når man har valgt de endelige søkeordene, så kan man gå videre med å bygge annonsen. I det neste steget så skal vi velge overskrift for annonsen. Her er det viktig å fange interessen til brukere og at overskriften passer det du selger. På Google Ads kan man skrive inn tre overskrifter, og det står beskrevet slik: Headline 1, headline 2 og headline 3. For å gjøre annonsen attraktiv kan man bruke de to siste overskriftene til å f.eks skrive noe som: Gratis ekspresslevering eller 10% på første bestilling. Den første overskriften bør gi en kort forklaring på hva bedriften selger.  

Beskrivelse

I neste felt så har man mulighet til å gi en beskrivelse av det man selger. Igjen, så er det viktig å bruke litt tid på å finne en god beskrivelse, slik at man fanger interessen til potensielle kjøpere. Her kan man være kreativ og selv velge hva man ønsker å skrive inn. Et eksempel kan være å skrive inn: «De rimeligste prisene i markedet» eller «Made in Norway» osv. 

Betaling

For å gå videre med å fullføre annonsen, så er du nødt til å betale. Her anbefaler jeg å søke litt rundt etter rabattkoder, da det ligger mange promokoder ute på nettet. Du registrerer enkelt ditt bankkort for å ferdigstille annonsen. 

Verktøy og innstillinger

Inne på Google Ads sin nettside får man en oversikt over antall klikk på annonsen og lignende. Her kan man også optimalisere annonsen etter eget ønske, og du kan for eksempel gå inn og endre søkeordene osv. Du kan også få hjelp fra Google med å finne gode søkeord som du kan bruke i annonsen. Alt man trenger å gjøre er å skrive inn det man selger, så viser siden deg de mest aktive søkene i dette feltet. På den måten kan du optimalisere annonsen, slik at den treffer målgruppen. 

Hvorfor bør man bruke Google Ads?

Google Ads er et av nyttigste verktøyene for å generere nye kunder. Dersom annonsen er konfigurert riktig vil du kunne nå ut til ekstremt mange potensielle kjøpere. Google Ads hjelper bedriften til å fokusere på de som aktivt søker etter det din bedrift tilbyr. I tillegg passer Google Ads for alle mulige bedrifter og man kan enkelt tilpasse annonsen etter eget ønske. Google Ads er også kompatibel med andre markedsføringsplattformer og programvaresystemer. Google Ads har ingen budsjett begrensninger, og man kan enkelt tilpasse budsjettet på beløpet du er villig til å bruke på hvert klikk. På den måten kan alt fra ny oppstartede til større bedrifter benytte seg av Google Ads. 

Kildeliste:

https://www.business.com/articles/6-reasons-why-your-business-should-be-using-google-adwords/

Hvilke digitale kanaler bør man satse på i 2021?

Hei igjen og velkommen tilbake! I dagens innlegg skal jeg gå nærmere inn på hvilke digitale markedsføringskanaler som jeg mener at bedrifter bør benytte seg av i 2021. Digitale plattformer er stadig i forandring og det er viktig å vite hvilke plattformer man bør bruke for å synliggjøre bedriften sin, slik at markedsføringen blir mer målrettet og effektiv. Jeg har tatt utgangspunkt i de plattformene jeg mener er trendy og som vil fortsette å vokse i 2021. 

Digitale kanaler

Gjennom sosiale medier sin tid har det vært flere plattformer som har vært trendye, men som i senere tid har forsvunnet. Mye av dette kan forklares ved at nye applikasjoner er blitt utviklet og gamle er blitt utkonkurrert. Likevel ser vi at det stadig er noen få plattformer som har hatt en stabil vekst opp gjennom årene. Jeg mener at det er disse plattformene en bedrift bør utnytte og satse på. Dette er for eksempel Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat. Selv om flere av disse plattformene har havnet litt i skyggen det siste året, er det fortsatt ekstremt mange brukere som benytter seg av plattformene på en daglig basis. På den måten når man ut til utrolig mange mennesker gjennom disse plattformene. Videre skal jeg gå nærmere inn på de ulike plattformene. 

Facebook

Facebook ble lansert i 2007 av Mark Zuckerberg og er en av de mest brukte applikasjonene i hele verden. I Norge er det hele 3,5 millioner mennesker som har en profil på Facebook, og plattformen regnes som den applikasjonen som er mest brukt på en daglig basis. Dette er en plattform som mennesker i alle aldre benytter seg av og som de aller fleste har kjennskap til. I den forbindelse er det utrolig enkelt å nå ut til en stor målgruppe. Facebook er også et fint sted å dele innlegg på, noe som kan øke trafikken på bedriftens nettsted. Selv om Facebook er en plattform som noe har havnet i skyggen over de siste årene, så er det fortsatt en god markedsføringsplattform for bedrifter, da man kan nå ut til mange. 

Bilde fra Canva.

YouTube

I Norge er det rundt 3,6 millioner mennesker som bruker YouTube hver måned, og det er hele 1,9 millioner nordmenn som har en profil på YouTube. De siste årene har YouTube hatt en enorm vekst, og det er stadig flere som bruker YouTube for å annonsere for produkter og tjenester. I dag er YouTube en av verdens mest brukte plattformer, og ifølge Forbes sier 90% av kundene at ved å bruke en video som illustrer produktet/ tjenesten, så vil beslutningsprosessen være mer effektiv. YouTube er en optimal plattform for å gjøre akkurat dette, og det finnes flere måter å markedsføre på gjennom YouTube. Markedsføringen kan skje direkte mellom bedrift og målgruppe, eller gjennom en tredjepart hvor bedriften eksempelvis bruker en Influencer til å reklamere for produktet/ tjenesten. Sammenliknet med Facebook, så fungerer YouTube mer effektivt for å nå ut til en spesifikk målgruppe, da man enkelt kan bruke en tredjepart for å markedsføre for bedriften. En annen grunn til at YouTube fungerer effektivt for markedsføring, er at disse Influencerene gjerne allerede har en relasjon til målgruppen, noe som styrker troverdigheten for reklamen. 

Skjermbilde fra YouTube. Et eksempel på hvordan man kan bruke YouTube for å markedsføre.

TikTok

TikTok er en noenlunde ny plattform, som har hatt en enorm vekst det siste halvannet året. Plattformen skiller seg fra de andre kanalene, da man ikke trenger å søke rundt for å finne relevant innhold. På TikTok blir brukeren eksponert for relevant innhold, noe som reduserer brukerens søkekostnader. En annen grunn til at TikTok skiller seg ut, er at man ikke trenger en stor følger base for å synliggjøre seg. Alt man trenger å gjøre er å bruke keywords som #foyryou, #foryoupage og lignende. På den måten blir videoen din delt med tusenvis av mennesker over hele verden. Dersom man for eksempel nettopp har lansert en nettbutikk er TikTok en fin plattform for å enkelt synliggjøre bedriften. Sammenliknet med andre plattformer kan det være utfordrende å bygge opp en stor følger base, men på TikTok er det mye enklere, da man enkelt eksponeres for brukere. 

Skjermbilde fra TikTok. Et eksempel på hvor mange seere man man kan få ved å bruke relevante søkeord.

Instagram

Instagram er en av verdens mest brukte plattformer og har over 1 milliard registrerte brukere, hvor 2,5 millioner av disse er registrert i Norge. Instagram ble opprinnelig brukt av brukere til å dele bilder med venner og familie, men plattformen har i senere tid ekspandert seg til å bli en av verdens største markedsplasser. Dersom man er en nyetablert bedrift kan det være utfordrende å skape en stor følger base, men en kan enkelt bruke andre plattformer som TikTok for å lenke til Instgram profilen. Det er viktig for en bedrift å ha en aktiv Instagram konto, da dette er en plattform som andre konkurrenter gjerne benytter seg av. I tillegg er det enkelt å dele innhold med følgere, slik at de holder seg oppdatert om bedriften. Selv om det kan være vanskelig å synliggjøre seg på Instagram, er det også mulig å bruke en tredjepart, som for eksempel en Influencer til å reklamere for produktene/ tjenestene dine. På denne måten når man ut til en større målgruppe, enn det man kanskje ville ha gjort med markedsføring gjennom egne brukerkontoer. 

Skjermdump fra Instagram. Et eksempel på hvordan man kan dele innhold med andre brukere.

Konklusjon

Det finnes utrolig mange digitale markedsføringskanaler per dags dato, men det er noen få som skiller seg ut fra de andre. De plattformene jeg har nevnt over, er kanaler jeg mener at bedrifter bør utnytte i 2021. Dette er på grunn av at plattformene har mange brukere, er enkle å bruke, samtidig som det er gode plattformer for å synliggjøre bedriften. Jeg ville anbefalt å ha en bedriftskonto på alle plattformene, men brukt mer ressurser på noen av de nevnte plattformene. For å eksemplifisere dette ville det sett ut som følgende:

 • Facebook: Ha en bedriftsside og jobbe med å skaffe følgere. På siden bør du være tilgjenglig for at kunder enkelt kan nå ut til deg om eventuelle spørsmål og lignende. Her er det også fint å ha en egen informasjonsside om bedriften, da mange kan komme innom. I tillegg er det lurt å dele lenken til nettsiden, og informere om rabatter og lignende. Her ville jeg ikke ha brukt så mye ressurser på å skaffe en stor følger base, spesielt om du markedsfører for en bedrift med en yngre målgruppe. 
 • YouTube: På denne plattformen ville jeg ha brukt en tredjepart for å markedsføre for produktene/ tjenesten. Dette er fordi det er utfordrende å bygge opp en stor følger base på YouTube. I tillegg må brukere søke etter bedriften for å finne deg, noe som gjør det enda vanskeligere med å synliggjøre bedriften. Ved å bruke en tredjepart når man enkelt ut til en spesifikk målgruppe. 
 • TikTok: Dette er en plattform som har hatt en sterk vekst det siste året, så her ville jeg ha brukt mer ressurser på å synliggjøre bedriften. Dette er en plattform hvor det er enkelt å synliggjøre seg for millioner av mennesker, så jeg anbefaler absolutt å utnytte denne applikasjonen. I tillegg er det mer kostnadseffektivt enn å f.eks skulle bruke en tredjepart, som man ville ha gjort på de andre plattformene. For ny oppstartede bedrifter med begrenset budsjett er dette en god plattform for å bygge seg oppover. 
 • Instagram: Her er det viktig å ha en profil og jobbe med å bygge opp en følger base. Det kan være utfordrende å skaffe seg følgere, men man kan enkelt spørre andre/ betale en tredjepart for å promotere for bedrfiten, slik at profilen vokser. Her er det også fint å dele informasjon om bedriften, dele innhold, rabatter osv. Man kan også kjøre en konkurranse på profilen, da dette kan hjelpe til med å øke følger basen. 

Håper dere likte innlegget. Vi blogges! 

Kildeliste:

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q121

https://no.wikipedia.org/wiki/Instagram

https://no.wikipedia.org/wiki/Facebook

Hvordan bruke Google Analytics

Hei og velkommen tilbake til min studentblogg! Nå er vi kommet til siste modul i digital markedsføring, som vi skal ha med Marius. Etter en lærerik og krevende periode er vi snart i mål med å ha fullført kurset. I de andre modulene har vi jobbet litt med Google Tag Manager og Google Analytics, og det er sikkert flere av dere som har anvendt dette i forbindelse med nettbutikken i Karl Phillip sin del. I dagens innlegg skal jeg gå litt nærmere inn på hvordan man kan konfigurere Google Analytics og jeg håper å gjøre det lettere for dere å bruke de. 

Først, hva er Google Analytics?

Google Analytics er en tjeneste fra Google, som generer statistikken om besøkende til en nettside. Google Analytics fungerer som et verktøy for markedsførere og gir innsikt i trafikken på en nettside. På den måten kan man bruke dataen til å forbedre nettsiden slik at den appellerer til besøkende på en mer produktiv måte. 

Hvordan bruke Google Analytics

For å ta i bruk Google Analytics er man nødt til å opprette en Analytics konto, som man kan gjøre HER. Når man har opprettet konto må man konfigurere området man holder til i/ selger til, og man må i tillegg konfigurere en rapporteringsvisning. Deretter er det bare å implementere sporingskoden på nettsiden, slik at man kan begynne å samle inn data. Ved å forstå hvordan bruker dataen kan man utnytte dette for å tiltrekke seg flere besøkende. 

Et eksempel på hvordan statistikken ser ut. Bilde hentet HER.

Implementering av Google Analytics i nettbutikken

I forbindelse med Karl Phillip sin del har vi utviklet en nettbutikk fra idé til lansering. Gruppa mi og jeg bestemte oss raskt at vi ville jobbe effektivt med å implementere digitale verktøy, slik at vi kunne forbedre og justere på eventuelle hindringer. Vi brukte Shopify for å utvikle nettsiden, og her kan man også bruke Shopify sin analytics. Det er noe mer lettvint enn å implementere Google Analytics, men vi ville likevel ta i bruk Google Analytics, da det er viktig å kunne bruke verktøyet. Vi brukte samme fremgangsmåte som jeg har beskrevet over i «hvordan bruke Google Analytics». Vi brukte verktøyet for å spore og analysere besøkende på nettbutikken. På denne måten kunne vi se hvor mange besøkende vi hadde i ulike perioder. For eksempel så kunne vi se at vi ikke hadde mange besøkende i startfasen, men at trafikken økte med en gang vi begynte å markedsføre for nettsiden på sosiale plattformer. Vi opplevde at Google Analytics fungerte effektivt, for å få en bedre forståelse over hvilke tiltak som var produktive for å øke trafikken på nettbutikken. Det var også veldig spennende å følge med på trafikken, da vi fikk flere besøkende etter hvert som vi implementerte markedsføringstiltakene. 

Google Analytics på studentbloggen

I tillegg til å ha brukt Google Analytics på nettbutikken, så har jeg også implementert dette på studentbloggen her på WordPress. Dette gjorde jeg hovedsakelig kun for å lære mer om Google Analytics i praksis, og det er noe jeg anbefaler andre å gjøre for å lære mer om hvordan bruker verktøyet. Her kunne jeg se hvilke innlegg som var mest lest og hvilke innlegg som trengte mer oppmerksomhet. Det å analysere hvilke innlegg som hadde mest trafikk hjalp meg til å skrive bedre innhold på bloggen, da jeg fikk en bedre forståelse over hva som økte trafikken på innleggene. 

Fordeler med å bruke Google Analytics

Det er en rekke fordeler ved å anvende Google Analytics. For det første får man full oversikt over trafikken på nettsiden, noe som er viktig når man driver en nettbutikk eller lignende. Analytics gjør det også enklere å forstå hvordan brukerne engasjerer seg i innholdet ditt. På denne måten vet man hvilke tiltak som er effektive og hvilke som ikke fungerer. Som jeg nevnte over, er dette selv en måte jeg har brukt Google Analytics på. Det ga meg en bedre oversikt over hvilke tiltak som var effektive. Dette gjorde også selve arbeidsprosessen mer effektiv, da jeg fikk innsikt i hvilke områder som måtte forbedres. En annen fordel er at man enkelt kan integrere Google Analytics med andre Google-tjenester, og dersom man bruker andre Google-markedsførings tjenester vil det være viktig å bruke Analytics for å evaluere resultatene. Analytics har en viktig rolle for enhver nettside, da gir innsikt om du får de resultatene du ønsker. Videre skal skrive noen punkter om hva jeg mener fungerer effektivt med Google Analytics.

 • Man får en bedre forståelse over forbrukeradferden på nettsiden.
 • Bedre innsikt i datarapporter og hvordan man kan tilpasse markedsføringen.
 • Det blir enklere å forbedre søkemotoroptimaliseringen.
 • Google Analytics har en egen konverteringssporing, som gjør det effektivt å finne din målgruppe.

Kildeliste:

https://www.entrepreneur.com/article/368879

Refleksjonsnotat

I dagens blogginnlegg skal jeg dokumentere prosessen med å utvikle en nettbutikk, samt personlige tanker og refleksjoner rundt arbeidet. Den siste måneden har gruppen min og jeg brukt enormt mye tid på å ferdigstille nettbutikken til endt eksamensdato. Prosessen har vært utrolig lærerik, men også krevende til tider. Videre skal jeg dele hvordan vi har arbeidet med å komme frem til endelig konsept til å lansere selve nettbutikken. 

Startfasen: planlegging av konsept og domenenavn

For vår gruppe var det viktig å selge noe vi virkelig har en interesse for, da dette er noe vi kom til å bruke mye tid og ressurser på. I startfasen hadde vi skissert flere konsept ideer, og vi sto til slutt mellom å selge smykker eller ansiktstilbehør. Når vi sto mellom to ideer analyserte vi konkurransebildet, for å se hvilket konsept som kunne gi størst avkastning. Vi kom frem til at det var svært mange nettbutikker som solgte smykker, og vi anså at konkurransen var for stor til at vi kunne lykkes med lignende konsept. Da sto vi igjen med ideen om å selge ansiktstilbehør, og vi kom raskt frem til at dette var et konsept vi ville virkeliggjøre. Det siste året har Gua Sha og face rollers blitt svært populære, og tusenvis av mennesker har delt sin opplevelse med produktene på den sosiale plattformen Tik Tok. Vi ser også at etterspørselen etter produktene har økt i Norge, og vi så derfor på dette som en god mulighet til å lansere en nettbutikk som kun selger disse produktene. 

Når vi endelig hadde valgt hva vi skulle selge måtte vi finne et domenenavn, som gjenspeilet konseptet. For oss var det viktig å velge et navn som var enkelt å huske, men som også har en sammenheng med hva vi selger. Produktene vi har valgt å selge er kjent for å gi huden en unik glød og et skinnende utseende, da produktet gjerne brukes sammen med ansiktsolje. Valget var ganske enkelt, og vi bestemte oss for å gå under navnet «glowNgloss». Etter vår mening er navnet enkelt, fengende og trendy. Vi endte opp med å kjøpe domenenavn på one.com, men vi opplevde at det var utfordrende å overføre domenenavnet til Shopify. Her kunne vi ha brukt mer tid på å sammenlikne ulike nettsider for kjøp av domenenavn, slik at prosessen kunne vært enklere. Det hele endte med at vi ikke klarte å overføre domenenavnet, så vi endte opp med å kjøpe et nytt domene på Shopify, noe som var utrolig lettvint. 

Opprettelse av glowNgloss.com

Det å opprette en nettbutikk var noe ingen av oss hadde gjort før, så det skal sies at vi brukte en del tid på å ferdigstille selve nettbutikken. Vi startet med å navigere oss litt rundt på Shopify, slik at vi fikk en god oversikt over de ulike funksjonene. Etter hvert begynte vi å jobbe med å ferdigstille de ulike kategoriene, noe som var svært overkommelig. Vi satt av et par dager på å jobbe sammen med nettbutikken, noe jeg tror gjorde prosessen enklere. Vi fikk til å opprette et rent og enkelt design. I tillegg utarbeidet vi vår egen logo på Canva, som vi implementerte på forsiden av nettbutikken. Vi jobbet også en del med å fylle inn de ulike kategoriene som «om oss», «katalog» og lignende, da vi ville at det innholdet skulle være bra. Ellers har vi lagt til ett par bilder på forsiden med sitater på forsiden, slik at nettsiden blir mer utfyllende. Vi har valgt sitater som kan appellere til målgruppen og som har en sammenheng med produktene vi selger. På denne måten klarte vi å lage en enkel og intuitiv nettside som kundene kan navigere seg gjennom. 

«OKR»: Objective Key Results

I forbindelse med Karl Phillip sin modul har vi utarbeidet ett kvalitativt objektiv og tre kvantitative key results. Dette har gjort det enklere å jobbe effektivt mot de målene vi har satt oss. Det har vært viktig å utvikle mål som er overkommelige, men som samtidig utfordrer oss. Fra startfasen hadde vi allerede bestemt oss for å bruke TikTok som hovedplattform, da det er enkelt å nå ut til et større publikum. Av den grunn bestemte vi oss for å ha følgende objektiv: 

«Synliggjøre glowNgloss på sosiale medier, for å kunne selge mest mulig over en kort tidsperiode.»

Etter å ha utarbeidet et objektiv hadde vi noe som vi kontinuerlig jobbet mot, og selve arbeidsprosessen føltes enklere da vi hadde noe å forholde oss til. Når vi hadde gjort klart objektivitet, så utviklet vi tre key results: 

 1. «Få 2000 nye følgere på TikTok innen semesterslutt»
 2. «Selge alle de tjue produktene vi har kjøpt inn før semesterslutt»
 3. «Få 500 besøkenden på nettsiden innen eksamensdato»

Både objektivet og key resultsene er utfordrende, men oppnåelige. I forbindelse med at vi har valgt TikTok som hovedplattformen er det enklere å synliggjøre glowNgloss, noe som også gjør det overkommelig å nå objektivet. Dersom vi hadde valgt en annen plattform kunne det vært noenlunde vanskeligere å jobbe mot objektivitet. I løpet av eksamensperioden fokuserte vi på å jobbe effektivt med key resultene, men vi har enda ikke kommet helt i mål. Dette er som følge av det tok lengre tid å få varene enn forventet, så vi endte med å endre tidsrammen til semesterslutt, istedenfor eksamensdatoen (12.05.21). Likevel opplever vi målene som overkommelig, og vi vil fortsette å jobbe videre med å realisere de. 

Opprettelse av digitale verktøy

For å gjøre mest mulig ut av nettbutikken har vi tenkt til å bruke Google Ads og Facebook Bluerprint for å annonsere for glowNgloss. Dette er ikke noe vi har fått implementert enda, da vi venter på å få gavekortet vi har vunnet. Vi har estimert at vi får gavekortet 02.06.2021, og vi vil da arbeide med å sette opp Google Ads og Facebook Blueprint. Prosessen med å implementere digitale verktøy er noe vi har måttet utsette, da vi måtte vente på å få gavekortet utdelt. Likevel har vi koblet Google Analytics til Shopify, slik at vi får en oversikt over besøkende sin atferd på nettsiden. Vi har utført alle de obligatoriske sertifiseringene, noe som gjorde prosessen med å bruke Google Analytics enklere. Det å koble Google Analytics til Shopify var noe utfordrende, men vi søkte litt rundt på nettet, og klarte det til slutt. 

Lanseringsstrategi

Lanseringsstrategien vår består av en kort video og en teoridel. I forbindelse med videoen var det viktig for oss å få frem konseptet til glowNgloss. I videoen har vi prøvd å treffe målgruppen vår som er damer i 16+ års alderen. Vi kom frem til at vi ville vise at Gua Sha og face rollers er noe man kan bruke hvor som helst, til enhver tid, enten det er på trikken – eller mens man studerer. Vi ville også få frem at man kan bruke Gua Sha på flere måter. Selv om Gua Sha i utgangspunktet fungerer som et ansiktstilbehør, så fungerer det også optimalt for å løsne opp musklene, noe som passer perfekt for oss studenter, som ofte sliter med vonde nakker! Av den grunn valgte vi å visualisere hvordan vi bruker Gua Sha i ulike settinger. I videoen fikk vi frem hvor enkelt det er å bruke ansiktstilbehørene på sparkesykkel, når man er med venner, studerer osv. Vi mener å ha fått frem de ulike funksjonene til produktene på en måte ingen andre har gjort det før. I tillegg har vi brukt settinger som vår målgruppe ofte bruker, slik at brukerne kan føle en viss assosiasjon til glowNgloss. 

Personlige tanker og meninger

Spesialiseringen Digital markedsføring har vært svært krevende, og det har til tider vært utrolig tungt å komme seg gjennom alt. På den andre siden har jeg aldri hatt et så stort læringsutbytte som jeg har hatt i dette kurset. Det å kunne planlegge et konsept og opprette en nettbutikk er gull verdt, og noe som vi kan utnytte når som helst i livet. Å utvikle en nettbutikk på en måneds tid har vært tidkrevende, men det er absolutt verdt det når man er ferdig. Dette faget er definitivt noe av det mest spennende jeg har vært bort i, og jeg tror det har gjort meg mer rustet for arbeidslivet. Mye av det kan forklares ved at vi faktisk utfører ting i praksis, vi prøver og vi feiler – det er så utrolig lærerikt. I tillegg har Karl Phillip og Marius holdt oss motiverte og hatt troen på at dette er noe studentene klarer å gjennomføre, og det er noe jeg setter utrolig stor pris på. Alt i alt vil jeg si meg utrolig stolt av mine medstudenter og meg selv for innsatsen vi har lagt inn i faget. 

Customer Delight – Sujan Patel

Hei! I dag har vi fått i oppgave å oversette et dybdeinnlegg til norsk. Innlegget jeg har valgt å oversette er «The customer delight playbook: Delighting your customers. Every. Single. Day». Siden innlegget er veldig langt har jeg valgt å forkorte det og ta med det som interesserer meg mest. 

Kunder er mindre lojale enn de pleide å være 

I dag er forbrukere mindre lojale enn de pleide å være. En av grunnene til dette er at forbrukere har økt tilgang til informasjon.

Kan du huske hvordan vi handlet før «Internett shopping»?

Før Amazon styrte nettet besøkte vi oftere fysiske butikker, og vi betalte prisen de ba om. Vi tenkte ikke mye på å spare noen kroner, spesielt når det kostet å reise mellom butikkene. Hvis det var flere butikker i nærheten av oss som solgte lignende produkter, ville lojalitet generelt avgjøre hvor vi ville henvende oss. 

Men på nettet…

Er det så enkelt å la pris føre kjøpsbeslutninger. Bare se på Google shopping. Vi kan skrive inn navnet på produktet vi ønsker å kjøpe, og sammenligne pris og fraktkostnader fra en hel rekke forhandlere – alt uten engang å besøke nettstedene deres. 

Livet er heller ikke mye enklere for B2B selskaper. På nettet kan vi lese andmeldelser, stille spørsmål på Fora og til og med få et innblikk i bedriftens økonomi. I klientvendte bransjer gjør internett det lettere å jobbe med selskaper utenfor vårt nærmeste område. 

Du kan fortsatt vinne kundelojalitet – du trenger bare å jobbe litt hardere for det. En lojal kundebase kan enkelt forsvinne i løpet av tolv måneder – bare se på hvor mange av Nokias lojale kunder som gikk over til Apple eller Samsung. Likevel er mange forbrukere villige til å knytte seg til visse merker så lenge de har en følelsesmessig tilknytning. Forskning har avdekket at forbrukere er forberedt på å forplikte seg til opptil fem merker så lenge de mener at merket gir verdi til deres liv eller samfunnet generelt. Med andre ord eksisterer det et visst merkeparadoks i dag der folk helhjertet vil kjøpe seg inn i spesifikke merker, mens de samtidig setter mindre tillit til merkevarer generelt. 

I 2010 publiserte Harvard Business Review en artikkel med tittelen «slutt å prøve å glede kundene dine.»

I artikkelen får vi beskjed om at «det å glede kunder bygger ikke lojalitet; å redusere deres innsats – det arbeidet de må gjøre for å få problemet løst – gjør». Og overgår forventningene deres under tjenesteinteraksjoner, som ved å for eksempel tilby tilbakebetaling, et gratis produkt eller tjeneste og rask levering. Å dekke kundens behov gjør de mer lojale. 

La oss se på noen eksempler som illustrer hvordan andre grundere gleder kundene sine og hvor effektivt det kan være.

Maria Coz: Inkluderer en håndskrevet takkemelding med hver bestilling fra hennes vinbutikk virksomhet. Hun sier «jeg får en e-post fra kunder som forteller meg hvor fine disse notatene er, og det fører til mange positive anmeldelser.» 

Megan Minns: Sier «jeg liker å sende spesielle velkomstpakker og til med en personlig overraskelsesvare midt i prosjektet vårt. Jeg syntes det er så spennende å innpakke et prosjekt, så jeg elsker å sende klienter en liten farvelpakke også, bare for å vise min takknemlighet for å ha jobbet med dem. 

Naomi Hattaway: Hun gir barna en godteripose «la oss gå og se etter hus» for å holde dem opptatt mens foreldrene titter rundt i husene. 

Design

Hvis nettstedet ditt skal hjelpe deg med å få kunder må det være intuitivt. Med det mener jeg at i det noen klikker seg inn på din nettsiden, bør de vite nøyaktig hvor de skal navigere for å finne det de er ute etter. Arkitekturen til nettstedet ditt er egentlig måten den er organisert på og hvordan hver side er koblet sammen. Den ideelle arkitekturen er logisk og intuitivt strukturert. Sider skal være raske og enkle å finne med minst mulig antall klikk. For små nettsteder er det relativt enkelt. Jo større siden er, desto vanskeligere blir det å opprettholde en logisk arkitektur. Problemer har en tendens til å bli tydeligere etter hvert som nettsteder utvides. Det skal også være krystallklart hvilke alternativer den besøkende har og hvor de trenger å gå videre. Hvis du er i tvil: mindre er mer. 

Produkt informasjon

Det er viktig at nettstedet ditt gir brukerne all den informasjonen de trenger for å ta en informert kjøpsbeslutning som de føler seg trygge på. I en butikk kan en kunde hente og føle en vare. De kan prøve klærne på. De kan se på etiketter og vurdere produktets kvalitet. De kan ikke gjøre noe av dette online. Alt handler om den informasjon du gir dem – så gjør denne informasjonen så detaljert som mulig. Inkluder komplette produktspesifikasjoner, kvalitetsbilder som gjør det mulig for kunder å se varer fra alle vinkler, og som kan utvides eller zoomes inn på, og om mulig, videoer. Du vil aldri kunne glede kundene dine uansett om produktene de mottar avviker fra forventningene deres. 

Tilby kundestøtte

Da kundesentre kom, ble kundeservice revolusjonert. Dagens kunder bruker i gjennomsnitt 4 forskjellige kanaler for å kommunisere med selskaper. Dagens kunder ønsker valg: valget om å bruke den beste støttemetoden avhengig av problemet, deres nåværende situasjon og deres personlige preferanser. Kunden din hater kanskje å snakke i telefon. De vil kanskje også ha et raskt svar (som utelukker e-post). En annen kunde kan ha et problem som er vanskelig å forklare. E-post kan tillate dem å forklare seg tydelig. 

Men…

Ikke bare ønsker dagens kunder, de forventer det. Gjør deg selv så tilgjenglig som mulig for å oppfylle kundens forventninger. Dette betyr å tilby støtte på mange forskjellige måter, som for eksempel via telefon, chatboot, e-mail osv. Når en kunde kontakter deg med et problem, hvor fort blir det løst? Må kunden kontakte deg flere ganger? Må de jage deg, eller er du proaktiv i å følge opp kommunikasjonen? Løses problemer vanligvis samme dag, eller tar det flere dager? Hvis du ikke løser de fleste problemene ved første kontakt, gleder du sannsynligvis ikke kundene dine. Kunder vil ikke ta kontakt gjentatte ganger for å løse det som ofte er et generisk problem – og de vil absolutt ikke jage deg for å gjøre det. 

 

Kildeliste: 

Sujan Patel. Customer Delight.

Vurdering av Nelly sin nettbutikk

Hei og velkommen tilbake studentvenner! I dagens blogginnlegg har vi fått i oppgave å vurdere en selvvalgt nettbutikk, som vi gjerne også ønsker å jobbe i. Jeg skal ta en nærmere titt på Nelly.com og rangere nettbutikken etter de ti punktene som er vedlagt her. På hvert av punktene vil jeg gi et terningkast fra 1-6, hvor 6 er utmerket og 1 er elendig/ ikke tilstede. 

Nelly

Nelly.com er en ledende nettaktør innenfor mote og skjønnhet med over 700 ulike varemerker. Målgruppen til Nelly er jenter mote – og skjønnhetsbevisste jenter mellom ca 18 og 35 år. Nelly sin visjon er å «bli nummer én innen online mote ved å tilby inspirasjon og et bredt utvalg av de siste trendene og motemustene til selvsikre, unge jenter». Videre skal vi se nærmere på selve utformingen av Nelly sin nettbutikk. 

1. Førsteinntrykk 

Det første jeg legger merke til når jeg klikker meg inn på Nelly sin hjemmeside er at den nyeste kolleksjonen er godt eksponert. Det kommer tydelig frem at nettsiden handler om mote og skjønnhet. 

Forsiden har en miks av artikler som er kategorisert etter egenskaper. I tillegg er søkefeltet synlig, noe som gjør det enkelt for kunden å finne frem til ulike produkter. Bannere tar stor plass på forsiden slik at kunden enkelt kan hente inspirasjon.

Hovedmenyen er delt inn i seks kategorier, avhengig av hva man er ute etter. Dette gjør det enklere å navigere seg rundt på nettsiden. Her kan kunden finne frem til ønskede merker, bestsellers, nyheter og lignende. I tillegg kommer det opp rabattkoder for å friste kundene. 

Helt nederst på nettsiden er det informasjon om fri frakt, gratis retur ved ny ordre og sikre betalinger. Det er også mulig å finne «kundeservice» kategorien helt øverst i hjørnet slik at man enkelt kan få hjelp på det man lurer på. 

TERNINGKAST: 5

Tips til forbedringer:

 • Som kunde ville jeg ha ønsket at generell informasjon som frakt, betalingsløsninger og kundeservice var synligere på nettsiden. 

Skjermdump fra Nelly.com

2. Synlighet

Nelly er godt synlig på Google søk. Både nettsiden og utvalgte artikler kommer opp på første side. 

Når jeg foretar et organisk Google søk, kommer Nelly opp på tredje søk like etter konkurrentene. 

Nelly er synlige på sosiale medier og benytter seg av alle relevante plattformer. På Instagram har de hele 440 tusen følgere, men likevel er Nelly svake på oppkommende plattformer som TikTok. 

TERNINGKAST: 4

Forslag til forbedring: 

 • Det anbefales å investere i andre plattformer enn bare Instagram. 
 • Jobbe mer med å få nettbutikken lengre opp på organiske søk. 

INSTAGRAM

VS

TIKTOK

3. Brukervennlighet

Nelly har både en applikasjon for mobilbrukere og nettbutikk. Det er enkelt å navigere seg rundt både på nettsiden og på applikasjonen. Produktene er rangert i kategorier, noe som gjør det enkelt for kundene å finne frem. I tillegg er søkefunksjonen godt synliggjort på hjemmesiden. Under produktene finner vi «produktbeskrivelser», her står det alt fra hvilke tekstiler som er brukt, hvor produktet er laget, fargenyanser og lignende. Prisene er også tydelig og man kan enkelt filtrere etter «lavest – høyest», slik at man kan finne produkter etter ønsket prisnivå.

Alt i alt er jeg fornøyd med Nelly sin brukervennlighet, men jeg savner likevel en chatboot hvor man enkelt kan kommunisere med en kundeveileder. Det kan oppleves tungvint å skulle sende mail frem og tilbake. 

TERNINGKAST: 5

Forslag til forbedring: 

 • Opprette chatboot eller noe lignende slik at kunder slipper å bruke tid på å lete rundt etter svar på nettsiden. 
Skjermdump fra Nelly.com

4. Kjøpsprosess

For å skape gode kjøpsopplevelser bør betalingsmuligheter være synlig på hjemmesiden. Det er også viktig for kunden å gjenkjenne betalingsløsningene slik at de kan føle seg trygge når de skal betale. En annen viktig faktor er å synliggjøre leveringstid og leveringsalternativer. 

Nelly sine betalingsløsninger er tydelig plassert på forsiden. De har ulike betalingsmuligheter som kundene kan benytte seg av. De har blant annet kortbetaling, Vipps, PayPal og Qliro faktura løsninger. 

Nelly har både standard levering og ekspress leveringer. Det er fri frakt ved kjøp over Kr 299, ellers er det Kr 49 i fraktavgift. Dersom man velger standard levering blir pakken levert av PostNord, som har en leveringstid på 4-7 dager. 

Ekspresshåndtering tar omtrent 1-3 dager og koster Kr 39. Dette er en smart leveringsmetode for de kundene som ønsker å få varene raskt. Ekspresshåndtering sendes med postnord til ombud. 

TERNINGKAST: 4

Tips til forbedring 

 • Det anbefales å tilby fri frakt for alle ordrer. Det oppfattes unødvendig å skulle betale såpass høy frakt for varer under Kr 299.
 • Leveringstiden for standard levering bør være kortere enn 4-7 arbeidsdager. 

5. Teknologi/ Hastighet

Både nettsiden og applikasjonen til Nelly oppleves som raske og responsive. Selv om man klikker seg rundt på nettsiden blir ikke hastigheten redusert, noe som oppleves positivt. 

TERNINGKAST: 6

6. Kundetilfredshet

På trustpilot har Nelly 3 av 5 stjerner, 51% gode anmeldelser og 28% dårlige anmeldelser. Noe som er positivt er at de har kommentarfelt under hvert produkt, slik at kjøpere kan dele sin opplevelse med produktet. 

TERNINGKAST: 3

Forslag til forbedring

 • Forbedre den helhetlige kundeopplevelsen. Spesielt i forbindelse med de 28% dårlige anmeldelsene. Et tips er å for eksempel gi gavekort, gratis returer eller lignende til misfornøyde kunder. 
 • Utvikle en bildefunksjon i kommentarfeltet slik at kundene kan se hvordan produktet ser ut på andre. Dette kan redusere antall misfornøyde kunder.  
Skjermdump fra Nelly.com

7. Trygghet

Trygghet er en avgjørende faktor for at kunden gjennomfører kjøpet. Dette inkluderer alt i fra hvordan nettsiden ser ut til betalings – og leveringsmuligheter. Noe som gir meg som kunde trygghet er at informasjonen er tydelig på hjemmesiden. Som kunde har jeg ulike betalingsmuligheter, samt at det er enkelt å finne fram til informasjon om returer og lignende. 

TERNINGKAST: 5

Tips til forbedring:

 • Flere leveringsmuligheter enn kun PostNord, da ikke alle kunder har en positiv opplevelse med de. 

8. Kundekommunikasjon

På Instagram har Nelly nesten en halv million følgere og de deler innlegg omtrent hver eneste dag. På de fleste postene er følgerne engasjerte og liker, kommenterer og deler innleggene til Nelly. I tillegg er Nelly flinke med å svare kunder i kommentarfeltet. 

Likevel opplever jeg at kundeopplevelsen på selve nettsiden er svak. Dette er fordi at de mangler chatboot eller andre verktøy for kunne kommunisere direkte med kunden.

TERNINGKAST: 4

Forslag til forbedring:

 • Opprette nye og raske måter å kommunisere direkte med kunden på. 
 • Svare raskere på kundehenvendelser.

Skjermdump fra Nelly.com

Skjermdump fra Instagram.com

9. Priser, utmerkelser og artikler 

Dersom Nelly har fått noen priser eller utmerkelser tidligere er det viktig å vise frem dette til kundene. For det første vil det skape trygghet hos kunden og rettferdiggjøre for en noe høyere pris. Det er ikke mulig å finne frem til noen priser, utmerkelser eller artikler på hjemmesiden. 

TERNINGKAST: 1

Forslag til forbedring:

 • Vise frem/ markedsføre for priser, utmerkelser og gode artikler. 

10. Konsept og strategi 

Nelly har et klart og tydelig konsept, som er å tilby inspirasjon og et bredt utvalg av de siste trendene. Konseptet kommer tydelig frem på nettsiden hvor de bruker bilder til å inspirere kundene. Jeg syntes at strategien til Nelly er god og det er tydelig at de har skapt en sterk merkevare ved å bruke kjente influencere og sosiale medier. 

TERNINGKAST: 5

Konklusjon

Totalt sett havner Nelly sin nettbutikk på terningkast sterk 4. Dette er som følge av at Nelly i bunn og grunn scoorer høyt på de fleste punktene. Likevel er det noen områder som bør forbedres, som eksempelvis flere leveringsmuligheter og bedre kundeservice. Ved å forbedre disse områdene vil Nelly kunne skape mer verdi for eksisterende og nye kunder. 

Kildeliste:

Even Ødegård. Vurdering av Løplabbet sin nettbutikk. 01.05.2016. Hentet fra

Nelly.com 

https://nelly.com/no/klær-til-kvinner/