Hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden?

Markedsføring er stadig i endring og den tradisjonelle markedsføringen begynner mer eller mindre å forsvinne. Markedsførere har funnet nye og mer effektive måter å markedsføre på enn tidligere. Mye av dette skyldes den digitale evolusjonen, som har gjort at vi må omstille oss og tenke på nye måter. I dagens blogginnlegg skal jeg gå nærmere inn på et spennende tema – hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden? 

Nye sosiale medier

De siste tjue årene har markedsføring hatt en enorm utvikling. Før i tiden brukte bedrifter enveis kommunikasjon for å fremme merkevaren. Tradisjonelle medier som aviser, TV-reklame og radio var de mest brukte markedsføringskanalene, men i senere tid har tradisjonelle markedsføringsmetoder blitt påvirket av ny teknologi. 

I dag er markedsføring svært annerledes enn før og vi har en rekke ulike kanaler å markedsføre på. I slutten av 2006 lanserte Facebook, noe som har vært en revolusjonerende plattform for markedsførere. Det var nå mulig å markedsføre på en mer effektiv og rimeligere måte enn før. I tillegg er publikum betraktelig større på digitale kanaler enn på tradisjonelle medier. I senere tid har plattformer som Instagram, Snapchat og Tik Tok hatt en enorm vekst og verdifull betydning for markedsførere. 

Selv om vi har en rekke plattform å markedsføre på, så er det begrenset på hvor lenge disse plattformene vil overleve i markedet. Slik er det med alt – nye oppfinnelser fører til at tidligere oppfinnelser mer eller mindre forsvinner. Dette har gjentatt seg over årene, som for eksempel overgangen fra tradisjonelle til digitale medier. De plattformene som er populære nå vil nok ikke ha like stor innflytelse om ti år. Over årene vil nok ny teknologi muliggjøre nye og mer komplekse plattformer. Sosiale medier vil nok fortsatt være den viktigste kundekanalen, da dette fungerer effektivt, er rimeligere og fungerer som en toveis kommunikasjon mellom forbruker og bedrift. Likevel vil det nok utvikles nye plattformer over tid. 

Hvilken påvirkning har det for markedsførere?

Digitalisering og ny teknologi ført til at mange arbeidsplasser er i faresonen for å forsvinne, men for markedsførere har dette ført til nye muligheter. Markedsførere har måttet praktisere nye ferdigheter for å fortsette å skape vekst. Likevel er det slik at digitalisering har åpnet mange nye dører, og det er mye mer effektivt å anvende markedsføring i dagens marked. I fremtiden vil jeg tro at det vil være et mye større behov for markedsførere, og at tradisjonelle studieløp vil i større grad anvende digitale markedsførings linjer. Under Covid-19 pandemien ser vi også hvordan etterspørselen etter digitale markedsførere har økt, nettopp fordi bedrifter har måttet finne nye måter å overleve på. Jeg tror at pandemien har vært en øye vekker for mange og at flere bedrifter vil investere mer i digital markedsføring. 

Hvordan anvendes automatisering og kunstig intelligens i markedsføring?

Kunstig intelligens og automatisering har det gjort det mulig for markedsførere å samle inn enormt mye data. Det vil si at det er mye enklere å samle inn informasjon om hvem kunden din er. Som markedsfører er dette svært verdifullt, da vi ønsker å påvirke brukere til å utføre en viss handling. I tillegg forenkler dette arbeidsprosessen, da dataen samles inn automatisk fra brukere som har besøkt dine kanaler. For markedsførere har kunstig intelligens og automatisering hatt en stor betydning. 

Personvern og sporing 

Dataen som blir samlet inn om enkelt brukere forteller en detaljert beskrivelse om deg og din brukeratferd på nettet. Innsamling av data er svært viktig for å ta informative beslutninger. Dette er spesielt viktig innenfor markedsføring, da gir en tydelig beskrivelse av hvem kundene er og hva deres interesser er. På den måten kan man bruke målrettet markedsføring for å få brukere til å utføre en ønsket handling. Innsamling av data fungerer også effektivt for å avdekke eventuelle problemer. Bedrifter er transparente med hvilken data de samler inn og i EU er det strenge retningslinjer på personvern. I fremtiden vil vi nok være mer åpne for å dele data med hverandre, noe som vil ha en stor betydning for digitale markedsførere. 

Kildeliste:

https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2014/sep/29/technology-changing-marketing-digital-media

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s