Sosiale medier sin påvirkning på stormingen av kongressen

Hei og velkommen tilbake! I dette blogginnlegget skal jeg skrive mer om hvilken påvirkning digitale plattformer kan ha i forbindelse med hendelser som skjer rundt omkring i verden. Digitale plattformer er en effektiv måte å spre informasjon på, men det vil også si at informasjonen spres gjennom mange ulike kanaler/ individer før den eventuelt når ut til deg. I dag skal jeg skrive om digitale plattformer og hendelsen som oppsto den 06. januar 2021. Enjoy! 

Angrepet i Washington DC

Den 06 januar 2021 ble kongressen i Washington DC stormet under et opprør og mot politiet som beskyttet USA. Stormingen tok sted når senatet og representantenes hus var samlet for å godkjenne resultatet av presidentvalget. Det konkluderes med at den tidligere presidenten Donald Trump har fremprovosert stormingen, da han utalte «hvis dere ikke slåss som et helvete, vil dere ikke ha noe land lenger». Den tragiske hendelsen førte til at fem mennesker mistet livet. 

Trump lashes out at Thune in yet another tweet
Bilde hentet HER

Twitter sin rolle i stormingen

De fleste av oss har nok fått med seg noen av Donald Trump sine uttalelser på Twitter. Like før angrepet brukte Trump den digitale plattformen Twitter til å oppfordre folk til å møte opp utenfor kongressen. Trump har enormt mange følgere på Twitter, samtidig som mange av følgerene hans delte uttalelsen med andre brukere. Dette viser hvor fort informasjon sprer seg gjennom sosiale medier og hvor stor påvirkning dette kan ha. Etter kongress stormingen ble Trump permanent utestengt fra Twitter. 

Sosiale mediers påvirkning

Som nevnt, så har har sosiale medier en enorm påvirkning på oss mennesker. På disse plattformene finner vi ubegrenset med informasjon om alt en kan tenke seg. I bunn og grunn er dette positivt, dersom kildene er pålitelige. Likevel er det mye informasjon som ikke er pålitelig, eller som ikke stemmer overens med det som skjer i virkeligheten. Det var litt som jeg nevnte i innledning: Informasjon spres gjennom mange ulike kanaler eller individer, og av den grunn er det veldig enkelt å vri på informasjonen. Selv om sosiale medier i seg selv har en stor påvirkning, så er det også viktig å belyse at autoritære personer som kjendiser, politikere, influencere osv har en enorm påvirkningskraft på den informasjon de velger å dele. Dette er fordi de har tusenvis eller til og med flere millioner følgere, som ser opp til dem. Det var nettopp kombinasjonen av sosiale medier og en autoritær person, som utløste angrepet på kongressen. 

Det er klart at Trump utnyttet sin status og enorme plattform, for å få ut budskapet da han oppfordret folk til å delta. Dersom Trump hadde unngått å twittret dette ville ikke folk ha møtt opp, og stormingen ville ikke ha skjedd. Likevel tror jeg ikke at Trump så for seg at dette skulle bli utfallet av hans uttalelser, men igjen, så viser dette hvor stor påvirkningskraft digitale plattformer har, og hvor enkelt det er å trigge mennesker gjennom disse kanalene. 

Filterbobler og ekkokramre 

Tidligere dette semesteret skrev jeg et blogginnlegg om filterbobler og ekkokamre. Som vil si at en idé eller oppfatning blir kommunisert og repetert innenfor en avgrenset gruppe. Angrepet på kongressen er et perfekt eksempel på hvordan ekkokamre fungerer i sosiale medier, og hvilken påvirkning det kan ha når vi deler innhold gjennom sosiale plattformer. Hvis vi tar utgangspunkt i hvordan Trump brukte sosiale medier, så kan vi se at han delte informasjon til en viss gruppe, altså hans følger base, som igjen tolket informasjonen som om noe dårlig skulle skje med det Amerikanske samfunnet. Av den grunn er det viktig å være kritisk til informasjon man finner på nettet eller bare generelt hva andre deler av innhold. Mye av det som står på nettet er bare egne tanker og meninger eller falskt innhold. Her er det også viktig og ikke publisere innhold som kan føre til negative utfall. 

Konklusjon

Som vi ser, hadde Trump sin Twitter melding stor påvirkningskraft. Trump er en autoritetsperson, noe som gjør at han påvirker andre i større grad. Vi mennesker blir i stor grad påvirket av sosiale medier og hva andre brukere deler. På nettet havner vi enkelt i filterbobler og ekkokamre, noe som gjør at ikke alle får samme informasjon. Dette kan fort skape konflikter og misforståelser, da man ofte ikke ser to sider av en sak. Stormingen på kongressen er et godt eksempel på hvor påvirket man kan bli av sosiale medier. 

Kildeliste:

https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s