Refleksjonsnotat

I dagens blogginnlegg skal jeg dokumentere prosessen med å utvikle en nettbutikk, samt personlige tanker og refleksjoner rundt arbeidet. Den siste måneden har gruppen min og jeg brukt enormt mye tid på å ferdigstille nettbutikken til endt eksamensdato. Prosessen har vært utrolig lærerik, men også krevende til tider. Videre skal jeg dele hvordan vi har arbeidet med å komme frem til endelig konsept til å lansere selve nettbutikken. 

Startfasen: planlegging av konsept og domenenavn

For vår gruppe var det viktig å selge noe vi virkelig har en interesse for, da dette er noe vi kom til å bruke mye tid og ressurser på. I startfasen hadde vi skissert flere konsept ideer, og vi sto til slutt mellom å selge smykker eller ansiktstilbehør. Når vi sto mellom to ideer analyserte vi konkurransebildet, for å se hvilket konsept som kunne gi størst avkastning. Vi kom frem til at det var svært mange nettbutikker som solgte smykker, og vi anså at konkurransen var for stor til at vi kunne lykkes med lignende konsept. Da sto vi igjen med ideen om å selge ansiktstilbehør, og vi kom raskt frem til at dette var et konsept vi ville virkeliggjøre. Det siste året har Gua Sha og face rollers blitt svært populære, og tusenvis av mennesker har delt sin opplevelse med produktene på den sosiale plattformen Tik Tok. Vi ser også at etterspørselen etter produktene har økt i Norge, og vi så derfor på dette som en god mulighet til å lansere en nettbutikk som kun selger disse produktene. 

Når vi endelig hadde valgt hva vi skulle selge måtte vi finne et domenenavn, som gjenspeilet konseptet. For oss var det viktig å velge et navn som var enkelt å huske, men som også har en sammenheng med hva vi selger. Produktene vi har valgt å selge er kjent for å gi huden en unik glød og et skinnende utseende, da produktet gjerne brukes sammen med ansiktsolje. Valget var ganske enkelt, og vi bestemte oss for å gå under navnet «glowNgloss». Etter vår mening er navnet enkelt, fengende og trendy. Vi endte opp med å kjøpe domenenavn på one.com, men vi opplevde at det var utfordrende å overføre domenenavnet til Shopify. Her kunne vi ha brukt mer tid på å sammenlikne ulike nettsider for kjøp av domenenavn, slik at prosessen kunne vært enklere. Det hele endte med at vi ikke klarte å overføre domenenavnet, så vi endte opp med å kjøpe et nytt domene på Shopify, noe som var utrolig lettvint. 

Opprettelse av glowNgloss.com

Det å opprette en nettbutikk var noe ingen av oss hadde gjort før, så det skal sies at vi brukte en del tid på å ferdigstille selve nettbutikken. Vi startet med å navigere oss litt rundt på Shopify, slik at vi fikk en god oversikt over de ulike funksjonene. Etter hvert begynte vi å jobbe med å ferdigstille de ulike kategoriene, noe som var svært overkommelig. Vi satt av et par dager på å jobbe sammen med nettbutikken, noe jeg tror gjorde prosessen enklere. Vi fikk til å opprette et rent og enkelt design. I tillegg utarbeidet vi vår egen logo på Canva, som vi implementerte på forsiden av nettbutikken. Vi jobbet også en del med å fylle inn de ulike kategoriene som «om oss», «katalog» og lignende, da vi ville at det innholdet skulle være bra. Ellers har vi lagt til ett par bilder på forsiden med sitater på forsiden, slik at nettsiden blir mer utfyllende. Vi har valgt sitater som kan appellere til målgruppen og som har en sammenheng med produktene vi selger. På denne måten klarte vi å lage en enkel og intuitiv nettside som kundene kan navigere seg gjennom. 

«OKR»: Objective Key Results

I forbindelse med Karl Phillip sin modul har vi utarbeidet ett kvalitativt objektiv og tre kvantitative key results. Dette har gjort det enklere å jobbe effektivt mot de målene vi har satt oss. Det har vært viktig å utvikle mål som er overkommelige, men som samtidig utfordrer oss. Fra startfasen hadde vi allerede bestemt oss for å bruke TikTok som hovedplattform, da det er enkelt å nå ut til et større publikum. Av den grunn bestemte vi oss for å ha følgende objektiv: 

«Synliggjøre glowNgloss på sosiale medier, for å kunne selge mest mulig over en kort tidsperiode.»

Etter å ha utarbeidet et objektiv hadde vi noe som vi kontinuerlig jobbet mot, og selve arbeidsprosessen føltes enklere da vi hadde noe å forholde oss til. Når vi hadde gjort klart objektivitet, så utviklet vi tre key results: 

  1. «Få 2000 nye følgere på TikTok innen semesterslutt»
  2. «Selge alle de tjue produktene vi har kjøpt inn før semesterslutt»
  3. «Få 500 besøkenden på nettsiden innen eksamensdato»

Både objektivet og key resultsene er utfordrende, men oppnåelige. I forbindelse med at vi har valgt TikTok som hovedplattformen er det enklere å synliggjøre glowNgloss, noe som også gjør det overkommelig å nå objektivet. Dersom vi hadde valgt en annen plattform kunne det vært noenlunde vanskeligere å jobbe mot objektivitet. I løpet av eksamensperioden fokuserte vi på å jobbe effektivt med key resultene, men vi har enda ikke kommet helt i mål. Dette er som følge av det tok lengre tid å få varene enn forventet, så vi endte med å endre tidsrammen til semesterslutt, istedenfor eksamensdatoen (12.05.21). Likevel opplever vi målene som overkommelig, og vi vil fortsette å jobbe videre med å realisere de. 

Opprettelse av digitale verktøy

For å gjøre mest mulig ut av nettbutikken har vi tenkt til å bruke Google Ads og Facebook Bluerprint for å annonsere for glowNgloss. Dette er ikke noe vi har fått implementert enda, da vi venter på å få gavekortet vi har vunnet. Vi har estimert at vi får gavekortet 02.06.2021, og vi vil da arbeide med å sette opp Google Ads og Facebook Blueprint. Prosessen med å implementere digitale verktøy er noe vi har måttet utsette, da vi måtte vente på å få gavekortet utdelt. Likevel har vi koblet Google Analytics til Shopify, slik at vi får en oversikt over besøkende sin atferd på nettsiden. Vi har utført alle de obligatoriske sertifiseringene, noe som gjorde prosessen med å bruke Google Analytics enklere. Det å koble Google Analytics til Shopify var noe utfordrende, men vi søkte litt rundt på nettet, og klarte det til slutt. 

Lanseringsstrategi

Lanseringsstrategien vår består av en kort video og en teoridel. I forbindelse med videoen var det viktig for oss å få frem konseptet til glowNgloss. I videoen har vi prøvd å treffe målgruppen vår som er damer i 16+ års alderen. Vi kom frem til at vi ville vise at Gua Sha og face rollers er noe man kan bruke hvor som helst, til enhver tid, enten det er på trikken – eller mens man studerer. Vi ville også få frem at man kan bruke Gua Sha på flere måter. Selv om Gua Sha i utgangspunktet fungerer som et ansiktstilbehør, så fungerer det også optimalt for å løsne opp musklene, noe som passer perfekt for oss studenter, som ofte sliter med vonde nakker! Av den grunn valgte vi å visualisere hvordan vi bruker Gua Sha i ulike settinger. I videoen fikk vi frem hvor enkelt det er å bruke ansiktstilbehørene på sparkesykkel, når man er med venner, studerer osv. Vi mener å ha fått frem de ulike funksjonene til produktene på en måte ingen andre har gjort det før. I tillegg har vi brukt settinger som vår målgruppe ofte bruker, slik at brukerne kan føle en viss assosiasjon til glowNgloss. 

Personlige tanker og meninger

Spesialiseringen Digital markedsføring har vært svært krevende, og det har til tider vært utrolig tungt å komme seg gjennom alt. På den andre siden har jeg aldri hatt et så stort læringsutbytte som jeg har hatt i dette kurset. Det å kunne planlegge et konsept og opprette en nettbutikk er gull verdt, og noe som vi kan utnytte når som helst i livet. Å utvikle en nettbutikk på en måneds tid har vært tidkrevende, men det er absolutt verdt det når man er ferdig. Dette faget er definitivt noe av det mest spennende jeg har vært bort i, og jeg tror det har gjort meg mer rustet for arbeidslivet. Mye av det kan forklares ved at vi faktisk utfører ting i praksis, vi prøver og vi feiler – det er så utrolig lærerikt. I tillegg har Karl Phillip og Marius holdt oss motiverte og hatt troen på at dette er noe studentene klarer å gjennomføre, og det er noe jeg setter utrolig stor pris på. Alt i alt vil jeg si meg utrolig stolt av mine medstudenter og meg selv for innsatsen vi har lagt inn i faget. 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s