Refleksjonsnotat

Hei! Nå er vi kommet til slutten av den første delen i kurset. I dette innlegget skal jeg oppsummere og reflektere over hva jeg har lært, og hvilke konsekvenser dette kan ha for meg i fremtiden.

Oppsummering:

I den første delen av kurset har vi gått gjennom mange temaer som: Kunstig intelligens, maskinlæring, digitale plattformer og så videre. Vi har også lært mye om hvordan det er å opprette en faglig blogg. Bloggen har vi fått bruke som en læringsplattform, noe jeg syntes har vært utrolig lærerikt. Det temaet jeg tenker har vært mest spennende er kunstig intelligens og digitale plattformer. Kunstig intelligens er noe en stadig hører om i media, så det har vært kunnskapsrikt å få en bredere forståelse over hva det faktisk er. Samtidig har vi lært mye om hvilke konsekvenser dette har for fremtiden, spesielt innenfor arbeidslivet. Etter den første delen har jeg fått en større forståelse for hva kunstig intelligens faktisk er og hvilken påvirkning det har på fremtidens utvikling. På den andre siden har jeg også fått innblikk i de positive sidene ved kunstig intelligens, som at det for eksempel kan utvikle og forberede tjenester. Det andre temaet jeg syntes var spennende er digitale plattformer. Disse tjeneste er noe vi stadig bruker og det har vært spennende å lære mer om hva som ligger bak tjenestene. Etter å ha lært mer om digitale plattformer har jeg fått et innblikk i den omfattende teknologien som ligger bak tjenestene.

Avslutning:

Etter å ha gjennomført den første delen kan jeg trygt si at jeg har lært mye nytt, som jeg definitivt kommer til å ha bruk for i fremtidige arbeidssituasjoner. Jeg stor tro på at dette er noe jeg kommer til å huske i lang tid fremover og ta med meg videre inn i arbeidslivet. For eksempel det med å anvende teknikker som filtrering, algoritmer og lignende. Som en fremtidig digital markedsfører ser jeg for meg at jeg vil ha stor nytte av det jeg har lært i det første kurset.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s