Blokkjeder og hva det brukes til

Hei! Vi nærmer oss slutten av kurset og i dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hva blockchains er. Blockchains har vokst over årene og kan nå sees på som en digital innovasjon. Blokkjede-teknologien går ut på å lagre og utveksle data og de mest kjente blokkjedene er kryptovaluta og bitcoin.

Hva er blokkjeder?

Over de siste årene har blokkjeder hatt en enorm utvikling, og det anses at blokkjeder kommer til å påvirke den offentlige sektoren og næringslivet de kommende årene. En blokkjede består av flere blokker med data og fungerer slik at alle som skal ha tilgang til dataen er en del av kjeden. De som er en del av kjeden blir informert om dataen, endringer og oppdateringer som blir foretatt. Blokkjeder er uavhengige av deltakere og betales med kryptovaluta.

Alt du trenger å vite for å skjønne blokkjeder, og litt til - Guide - Tek.no
Bildet hentet HER

Blokkjeder som en transaksjon

Når det skal gjennomføres transaksjoner i form av blokkjeder, så brukes det “digitale brikker”, istedenfor kontanter. Betalingen trenger ikke å gå gjennom banken og de digitale brikkene blir vist til alle som er en del av kjeden. Når nettverket har godkjent transaksjonen blir brikken lagt til i kjeden, som da er den digitale oversikten over transaksjonen. Transaksjonene blir deretter kryptert, lagret, signert og samlet i en brikke.

Hensikten bak blokkjeder er å foreta transaksjoner på en sikrere måte. Løsningen består av å fjerne tredjeparten som er involvert i transaksjonen, som i de fleste tilfeller er banken. Ved å gjøre dette blir transaksjonene tryggere og mer effektive.

Hva er en blokkjede?. En blokkjede (blockchain) er en… | by Asgeir  Sognefest | Hallingdata | Medium
Bildet hentet HER

Blokkjeder i Norge

Det kan forventes at blokkjeder i nærmeste fremtid vil påvirke næringslivet og den offentlige sektoren. I de offentlige sektorene kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet, sikre IT systemene og øke effektiviteten. I Norge er det mange som benytter seg av elektroniske kontaktløse betalingsmuligheter, som f.eks Vipps og Apple Pay. Mye rundt oss er digitalisert og bankene har full oversikt over alle transaksjonene våres. Dersom teknologien blir mer brukt av bedrifter i Norge vil det skape mer tillit hos folk og man vil føle seg mer trygg.

Kilder:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/audit/articles/blokkjede-revisjon-revolusjon.html

1 Comment

  1. Det er et fint utgangspunkt, men har også noen forbedringspunkter 🙂
    Innlegget er litt kort, også er det ingen referanser i løpende tekst, hvilket er veldig viktig. Jeg ser også at du har hentet bilder hvor du kanskje ikke har vært oppmerksom på opphavsrett og åndsverkloven? Husk at dette er veldig viktig, og at bilder som hentes av andre uten samtykke ikke er lov.

    Jeg synes noen av formuleringene dine er litt upresise, som når du sier at “blokkjede-teknologien går ut på å lagre og utveksle data og de mest kjente blokkjedene er kryptovaluta og bitcoin.”. Bitcoin er en form for kryptovaluta, og man kan kanskje heller si at Bitcoin bruker blokkjedeteknologi. Dette er en liten utfordring på å være enda mer presis når du skriver 🙂 På samme måte som “blokkjeder er uavhengige av deltakere og betales med kryptovaluta.”. Kunne du forklart litt nærmere her?

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s