Konsekvensene av filterbobler og ekkokamre

Hei! I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om plattformtjenesten Tise, og hvordan tjenesten reduserer brukernes transaksjonskostnader. I dagens blogginnlegg har vi fått i oppgave å skrive om utviklingen og konsekvensene av filterbobler og ekkokamre.

Filterbobler og ekkokamre

Hva er filterbobler? I følge SNL beskrives filterbobler som en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nett, som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkelt brukere eller grupper. Filterbobler oppstår når algoritmer på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Dette resulterer i at vi blir eksponert for informasjon som passerer våre synspunkter, mens vi på den andre siden blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer overens med våre egne oppfatninger.

Bildet hentet HER

Hva er ekkokamre? Ekkokamre er den situasjonen vi befinner oss i etter å ha blitt tilpasset filterboblene. Dette resulterer i at vi havner i et rom med flere som deler de samme interessene, meningene og holdningene som oss selv. Mennesker oppsøker nettsider og grupper, der man deler informasjon og meninger med andre som har samme synspunkter som en selv. Et eksempel på dette kan være at du liker et innlegg på Instagram, for at du så blir eksponert for lignende innlegg på “utforsk funksjonen”.

Er du træt af dit ekkokammer? Sådan prikker du hul på din nyhedsboble på  Facebook
Bildet hentet HER

Hva er konsekvensene av dette?

De fleste av oss har nok lagt merke til at dersom du søker på noe på Google, vil lignende informasjon dukke opp på en annen nettside. Dette er filterboblene som filtrer informasjon ut i fra dine søk. Dette fører til at du blir utestengt fra informasjon som ikke passer deg. En konsekvens av dette kan være at du ikke får med deg viktig informasjon, og at du havner i din egen lille boble, basert på den informasjonen du blir eksponert for. En annen ulempe er at man kan få et urealistisk syn på informasjon, da vedkommende kun blir eksponert for informasjon som passer egne synspunkter. Dersom to mennesker Googler samme søkeord, kan de få helt ulike søkeresultater. På den andre siden er filterbobler og ekkokamre positivt for markedsførere, da annonser blir mer målrettet.

Min mening er at filterbobler og ekkokamre både har positive og negative sider. Når man skal shoppe på nettet er det effektivt å ha filtre som spesifiserer søkeresultatet. Dette gjør det enklere og mer tidseffektivt å ha handle på nett. En negativ side ved dette er at man ikke blir eksponert for informasjon som kan være viktig. Dette kan eksempelvis være at du ikke får med deg viktige hendelser som skjer rundt omrking i verden, eller bare annen nyttig informasjon. Alt i alt er det spennende å se hvordan teknologien utvikler seg og jeg er spent på hva fremtiden byr på.

Kildehenvisning

Krokan, Arne. 2015. «Det friksjonsfrie samfunn – om utviklingen av nye digitale tjenester». Cappelen Damm.

Kristin Skare Orgeret (OsloMet), Henrik Dvergsdal (Nord universitet). 23. desember 2020. “Filterboble”. Store norske leksikon

1 Comment

  1. Mye fint i dette innlegget, men skulle gjerne sett litt mer refleksjon, samt referanse i tekst når du beskriver ekkokammer 🙂 Med litt mer lengde, hadde innlegget ditt fått mer dybde, hvilket hadde hatt mye å si!

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s