Robotene kommer – er du klar?

Referat fra forelesningen

Den andre forelesningen dette semesteret tar for seg temaet kunstig intelligens. Noe av det første Arne gikk inn på var robotteknologi, og ulike måter bedrifter bruker robotteknologi på. Videre forteller Arne om hvordan robotteknologi i stor grad vil påvirke fremtiden. I forelesningen kommer det frem at robotteknologien stadig blir bedre, og at flere bedrifter vil erstatte ansatte med roboter i fremtiden. Dette eksemplifiseres også gjennom bilder hvor Krokan har lagt ved flere relevante sammenlikninger. 

Robotene kommer – er du klar?

Artikkelen jeg har valgt er «Robotene kommer – er du klar?» som er publisert av talerlisten.no. Artikkelen forklarer hva kunstig intelligens er og hvordan kunstig intelligens vil påvirke oss i fremtiden. Jeg har valgt denne artikkelen, da jeg syntes dette er interessant å lære mer om hvordan kunstig intelligens påvirker fremtiden. 

Ifølge Lars Rinnan vil kunstig intelligens transformere vårt arbeids og privatliv fullstendig. Kunstig intelligens er allerede en stor del av vår hverdag, uten at vi kanskje tenker så mye over det. Alt fra Siri funksjonen på Iphone til anbefalinger på Netflix regnes som kunstig intelligens. Per dags dato har robotteknologi allerede delvis erstattet flere jobber, som eksempelvis kasserere på matbutikken. Et annet eksempel er den døgnåpnede Coop butikken på Majorstuen, som er helt ubemannet. 

Som Arne også nevnte i forelesningen, så tydeliggjør artikkelen at robotteknologi stadig blir mer effektiv. Dette vil naturligvis gjøre at flere jobber blir erstattet av roboter. Det sies at typiske bransjer og yrker som prosesseres av mennesker, kan etter hvert erstattes av kunstig intelligens. Det anses at de første jobbene som forsvinner er de enkle jobbene, som lagerjobber, kundeservice, lånesøknader osv. Selv om de enkle og regelbaserte yrkene er svært truet av robotteknologi, så er høykvalifiserte yrker som pilot, lege og advokat også i faresonen for å bli tatt over kunstig intelligens. Ifølge artikkelen anses det at halvparten av alle dagens jobber er overtatt av AL og roboter innen 2030. Dette er en stor forandring for samfunnet, og det blir spennende å se hvordan vi som samfunnsborgere må tilpasse oss denne utviklingen.

Robotene kommer, men mennesket er fortsatt sjef

Konklusjon

Forskere er enige om at kunstig intelligens er bedre til å løse mange av de oppgavene som nå blir utført av mennesker. Dette er fordi kunstig intelligens gjør færre feil enn oss mennesker, noe som vil føre til et sikrere samfunn. Personlig syntes jeg dette er et veldig interessant tema, og det er spennende å følge med på teknologi utviklingen. Det er ikke lenge siden alle butikker hadde manuelle kasser og det er ikke lenge siden vi måtte ringe, eller henvende oss til personale i bedrifter for å få hjelp. Nå har vi selvbetjening og chatbots som hjelper oss. I fremtiden vil vi nok se mer til kunstig intelligens på en hverdagslig basis. Det er både positive og negative sider ved at samfunnet blir mer og mer robotisert. Alt i alt blir det spennende å følge med på utviklingen av kunstig intelligens.

Kildeliste:

Artikkel om kunstig intelligens

Arnes blogg

Snakkes snart!

-Gabrielle

1 Comment

  1. Det er en veldig interessant artikkel du har tatt for deg, og du har skrevet om den på en veldig fin måte 🙂 Du er strukturert, og har god oppbygging av innlegget ditt (som forrige gang), og det blir derfor en veldig fin leseropplevelse.

    Det eneste jeg ventet på gjennom hele innlegget, var at du faktisk skrev hva kunstig intelligens var. For en som ikke kjenner til temaet, vil det kanskje være vanskelig å følge innlegget fordi det ikke kommer noe tydelig avklaring, annet enn eksempler og refleksjon rundt det.

    I tillegg vil jeg bare påpeke at det er like viktig å kilde til bilder som til alt annet, for der er du ellers veldig god 🙂 Det er fint med en kort beskrivelse under bildet, som for eksempel “skjermbilde hentet fra …”, med kilden som hyperlink. Det er også greit å merke seg at man ikke kan hente bilder fra hvor som helst på nett, men at det finnes sider du finner bilder som er gratis å bruke (feks. Unsplash). Dersom du ønsker å finne ut mer om dette, kan du lese om åndsverkloven og bruken av bilder fra nett. Men en enkel huskeregel er å bruke gratistjenester som Unsplash, og alltid kreditere fotograf av ren høflighet.

    Men du gjør dette veldig bra, og det er gøy å følge deg 🙂 Bra jobba!

    Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s